bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Decyzje Środowiskowe strona główna 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 12
listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu
odpadów oraz budowa instalacji do sortowania i
przerobu odpadów złomu w Zakładzie Cabwell
Investment Sp. z o.o. Sp. k-a. w Kaletach, przy
ul. Fabrycznej 2a, na działkach o nr ewid.
284/22, 282/22, 275/22, 276/22, 277/22, 274/22,
273/22”

OBWIESZCZENIE WSiRG.6220.5.8.2020.TG.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-11-12 12:10:07.
Data wprowadzenia: 2020-11-12 12:10:07
Opublikowane przez: Tomasz Galios
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl