bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Oświadczenia majątkowe > 2017 strona główna 
Oświadczenia Majątkowe za 2017 roku (kierownicy
jednostek organizacyjnych, pracownicy UM Kalety)

Joanna Biadacz za 2017.PDF

Renata Czudaj za 2017.PDF

Bożena Dziuk za 2017.PDF

Krzysztof Lisiecki za 2017.PDF

Marian Lisiecki za 2017.PDF

Dorota Mańczak za 2017.pdf

Ewa Mikołajewska - Haiska za 2017.PDF

Anna Pilarska za 2017.PDF

Joanna Ptak za 2017.PDF

Oswiadczenie p Iwona Wreczycka.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-29 13:40:48.

Zobacz:
 Radni .  Burmistrz, Z-ca burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, .  Kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Miejskiego . 
Data wprowadzenia: 2018-06-29 13:40:48
Opublikowane przez: Marek Parys
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl