bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Sprawozdania z wykonania budżetu strona główna 
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2010
rok
 Sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Miasta Kalety za 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-08-31 08:03:26.
Sprawozdanie Rb-z
 rb-z 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:18:28.
Rb-nds kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /
deficycie
 Rb-nds 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:14:30.
Rb-28s roczne sprawozdanie z wykonania planu
wydatków budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego
 Rb 28s 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:10:43 | Data modyfikacji: 2012-05-16 14:23:12.
RB 27s roczne sprawozdanie z wykonania Planu
dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego
 Rb 27s 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:00:15 | Data modyfikacji: 2012-05-16 14:26:14.

Zobacz:
   Rok 2010
   Rok 2011
   Rok 2012
   Rok 2013
   Rok 2014
   Rok 2015
   Rok 2016
   Rok 2017
Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:00:15
Data modyfikacji: 2012-05-16 14:26:14
Opublikowane przez: Marek Parys
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl