bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy strona główna 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w
sprawie Programu współpracy Miasta Kalety z
Organizacjami Pozarządowymi w roku 2021

Burmistrz Miasta Kalety przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Projekt Programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kalety.pl w terminie od 20 do 26 listopada 2020 r.


Konsultacje przeprowadzone zostaną w ww. terminie poprzez wyrażenie opinii wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kalety.plWarunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania, danych rejestrowych oraz imienia i nazwiska osoby wypowiadającej się w imieniu organizacji.

Program_wspolpracy_z_organizacjami_[projekt_2021].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-11-20 10:16:29.

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
Data wprowadzenia: 2020-11-20 10:16:29
Opublikowane przez: Marek Parys
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl