bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy strona główna 
Zarządzenie Nr 0050.79.2020 Burmistrza Miasta
Kalety z dnia 03.08.2020 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji poprawionego projektu
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Kalety w 2020 r.
 zarzadzenie - program opieki nad zwierzetami 2020.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-08-04 12:30:47 | Data modyfikacji: 2020-08-04 12:34:32.

Zobacz:
   Oświata
   Polowania zbiorowe
Data wprowadzenia: 2020-08-04 12:30:47
Data modyfikacji: 2020-08-04 12:34:32
Opublikowane przez: Marek Parys
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl