bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy strona główna 
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegajacego na budowie nowej
instalacji do przeroby odpadów metali w celu ich
odzysku i przygotowania do recyklingu

POBIERZ raport oddziaływania [9122015]
POBIERZ aneks do raportu oddziaływania [9122015]

Opinia sanitarna ZNS 523 40 306 14 15.pdf

postanowienie WOOS.4242 87 2015 JB RDOS.pdf

 Obwieszczenie [WSiRG 6220 5 23 2014 2015 MG].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-12-07 11:19:33 | Data modyfikacji: 2015-12-09 13:19:53.

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
Data wprowadzenia: 2015-12-07 11:19:33
Data modyfikacji: 2015-12-09 13:19:53
Opublikowane przez: Marek Parys
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl