bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Zamówienia publiczne, Przetargi strona główna 
Informacja o wyniku przetargu na zbycie prawa
wieczystego użytkowania nieruchomości
położonej w Kaletach przy ul. Ks. Rogowskiego
 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2021-01-22 11:29:57.

Zobacz:
   Ogłoszenia o przetargach
   Wyniki postępowań przetargowych
   Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień
   Regulamin zamówień podprogowych
   Regulamin pracy komisji przetargowej
Data wprowadzenia: 2021-01-22 11:29:57
Opublikowane przez: Tomasz Galios
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl