bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Zamówienia publiczne, Przetargi strona główna 
Informacja z otwarcia ofert na najem lokalu
użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1
Maja 21 w Kaletach, stanowiącego własność
Gminy Kalety

Informacja z otwarcia ofert z 11.01.2021 r..pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2021-01-11 10:25:15.

Zobacz:
 Ogłoszenia o przetargach .  Wyniki postępowań przetargowych .  Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień .  Regulamin zamówień podprogowych .  Regulamin pracy komisji przetargowej . 
Data wprowadzenia: 2021-01-11 10:25:15
Opublikowane przez: Tomasz Galios
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl