bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Zamówienia publiczne, Przetargi strona główna 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na: „Budowę oświetlenia ulicznego na ulicy
Miłej w Kaletach”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.11.2020 r..pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-11-24 09:09:11.

Zobacz:
 Ogłoszenia o przetargach .  Wyniki postępowań przetargowych .  Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień .  Regulamin zamówień podprogowych .  Regulamin pracy komisji przetargowej . 
Data wprowadzenia: 2020-11-24 09:09:11
Opublikowane przez: Tomasz Galios
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl