bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Zamówienia publiczne, Przetargi strona główna 
Informacja z otwarcia ofert na najem lokalu
użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1
Maja 19 w Kaletach

Informacja z otwarcia ofert w dniu 16.11.2020r..pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-11-16 11:17:26.

Zobacz:
 Ogłoszenia o przetargach .  Wyniki postępowań przetargowych .  Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień .  Regulamin zamówień podprogowych .  Regulamin pracy komisji przetargowej . 
Data wprowadzenia: 2020-11-16 11:17:26
Opublikowane przez: Tomasz Galios
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl