bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Zamówienia publiczne, Przetargi strona główna 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Budowę
instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków w Kaletach w ramach
realizacji projektu: „Poprawa efektywności
energetycznej poprzez budowę instalacji
fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych
w Kaletach”


 


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii,Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT.


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510212614-N-2020 z dnia 28.10.2020 r..pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-10-28 14:49:51 | Data modyfikacji: 2020-10-28 14:51:43.

Zobacz:
 Ogłoszenia o przetargach .  Wyniki postępowań przetargowych .  Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień .  Regulamin zamówień podprogowych .  Regulamin pracy komisji przetargowej . 
Data wprowadzenia: 2020-10-28 14:49:51
Data modyfikacji: 2020-10-28 14:51:43
Opublikowane przez: Tomasz Galios
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl