bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Zamówienia publiczne, Przetargi strona główna 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach
administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy
2020/2021 - REJON Nr 1”

Ogloszenie_o_wyborze_oferty_R1_[2020].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-09-03 10:41:34.

Zobacz:
 Ogłoszenia o przetargach .  Wyniki postępowań przetargowych .  Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień .  Regulamin zamówień podprogowych .  Regulamin pracy komisji przetargowej . 
Data wprowadzenia: 2020-09-03 10:41:34
Opublikowane przez: Marek Parys
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl