bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Zamówienia publiczne, Przetargi strona główna 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
„Kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta
Kalety oraz jego jednostek organizacyjnych”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [obsługa bankowa].pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-06-10 09:37:58 | Data modyfikacji: 2020-06-10 09:39:13.

Zobacz:
 Ogłoszenia o przetargach .  Wyniki postępowań przetargowych .  Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień .  Regulamin zamówień podprogowych .  Regulamin pracy komisji przetargowej . 
Data wprowadzenia: 2020-06-10 09:37:58
Data modyfikacji: 2020-06-10 09:39:13
Opublikowane przez: Tomasz Galios
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl