bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Zamówienia publiczne, Przetargi strona główna 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na: „Przebudowę drogi gminnej, ul. Witosa w
Kaletach”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PRZEBUDOWA UL. WITOSA].pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-05-29 10:38:15.

Zobacz:
 Ogłoszenia o przetargach .  Wyniki postępowań przetargowych .  Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień .  Regulamin zamówień podprogowych .  Regulamin pracy komisji przetargowej . 
Data wprowadzenia: 2020-05-29 10:38:15
Opublikowane przez: Tomasz Galios
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl