bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Zamówienia publiczne, Przetargi strona główna 
Ogłoszenie o zamówieniu na: Wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki
pieszej w ciągu ul. Dębowej w
Kaletach-Truszczycy

Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b69c62fb-24bb-4d2b-aeb1-fcb394bee679

Ogłoszenie o wyniku postępowania z 08.06.2021 r. [kładka].pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.04.2021 r. [kładka].pdf

Informacja z otwarcia ofert 15.04.2021 r. [kładka].pdf

Ogłoszenie nr 2021 BZP 00025697 01.pdf

SWZ z 31.03.2021 r. [kładka].pdf

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [kładka].doc

Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 125 [kładka].doc

Załącznik nr 3 - wykaz robót [kładka].doc

Załącznik nr 4 - wykaz osób [kładka].doc

Załącznik nr 5 - udostępnienie zasobów [kładka].doc

Załącznik nr 6 - aktualność informacji [kładka].doc

Załącznik nr 7 - Projekt umowy [kładka].pdf

Mapa poglądowa lokalizacji kładki.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2021-03-31 11:34:29 | Data modyfikacji: 2021-03-31 12:06:03.

Zobacz:
 Ogłoszenia o przetargach .  Zapytania ofertowe .  Wyniki postępowań przetargowych .  Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień .  Regulamin zamówień podprogowych .  Regulamin pracy komisji przetargowej . 
Data wprowadzenia: 2021-03-31 11:34:29
Data modyfikacji: 2021-03-31 12:06:03
Opublikowane przez: Tomasz Galios
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl