bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Zamówienia publiczne, Przetargi strona główna 
Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę sieci
wodociągowej – ul. Jana w Kaletach Miotku

Otwarcie ofert będzie transmitowane online ze względu na trwającą epidemię.
Link do transmisji z otwarcia ofert (zostanie wygenerowany na 5 min przed terminem otwarcia): https://youtu.be/QTCgvvJb7pQ

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 01.02.2021 r. [wodociąg_Jana].pdf

Informacja z otwarcia ofert z dn. 21.01.2021 r..pdf

Pytania i odpowiedzi 1 [wodociag_Jana].pdf

Ogloszenie_o_zamowieniu_772049-N-2020[wodociag_Jana].pdf

SIWZ_[wodociag_Jana].pdf

Zal._1-6_do_SIWZ_[wodociag_Jana].pdf

Zal._1-6_do_SIWZ_(edytowalne)_[wodociag_Jana].doc

Zal._7.1_Projekt_Budowlano-Wykonawczy_[wodociag_Jana].pdf

Zal._7.2_Specyfikacja_Techniczna_[wodociag_Jana].pdf

Zal._7.3_Przedmiar_robot_[wodociag_Jana].pdf

Zal._8_Wzor_umowy_[wodociag_Jana].pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-12-28 13:04:55 | Data modyfikacji: 2021-01-21 11:59:15.

Zobacz:
 Ogłoszenia o przetargach .  Wyniki postępowań przetargowych .  Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień .  Regulamin zamówień podprogowych .  Regulamin pracy komisji przetargowej . 
Data wprowadzenia: 2020-12-28 13:04:55
Data modyfikacji: 2021-01-21 11:59:15
Opublikowane przez: Tomasz Galios
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl