bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Zamówienia publiczne, Przetargi strona główna 
Ogłoszenie o zamówieniu na: „Przebudowę drogi
gminnej ul. Kilińskiego w Kaletach”

Otwarcie ofert będzie transmitowane online ze względu na trwającą epidemię.
Link do transmisji z otwarcia ofert (zostanie wygenerowany na 5 min przed terminem otwarcia):  https://youtu.be/WIv8jJMEm2A

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 25.01.2021 r..pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.01.2021 r..pdf

Ogłoszenie nr 771739-N-2020 z 24.12.2020.pdf

SIWZ [ul. Kilińskiego].pdf

Zał. nr 7 - dokumentacja techniczna [ul. Kilińskiego].zip

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-12-25 11:17:30 | Data modyfikacji: 2021-01-20 09:59:34.

Zobacz:
 Ogłoszenia o przetargach .  Wyniki postępowań przetargowych .  Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień .  Regulamin zamówień podprogowych .  Regulamin pracy komisji przetargowej . 
Data wprowadzenia: 2020-12-25 11:17:30
Data modyfikacji: 2021-01-20 09:59:34
Opublikowane przez: Tomasz Galios
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl