bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Zamówienia publiczne, Przetargi strona główna 
Ogłoszenie o zamówieniu na: „Przebudowę drogi
gminnej, ul. Jaworowa w Kaletach – etap I”

Otwarcie ofert będzie transmitowane online ze względu na trwającą epidemię.
Link do transmisji z otwarcia ofert (zostanie wygenerowany na 5 min przed terminem otwarcia): https://youtu.be/yqvAIGu5AHQ

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 26.01.2021 r..pdf

Informacja z otwarcia ofert z 22.01.2021 r..pdf

Ogłoszenie nr 771747-N-2020 z 24.12.2020.pdf

SIWZ [ul. Jaworowa - etap I].pdf

Zał. nr 7 - dokumentacja techniczna [ul. Jaworowa - etap I].zip

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-12-25 11:13:26 | Data modyfikacji: 2021-01-22 09:56:38.

Zobacz:
 Ogłoszenia o przetargach .  Wyniki postępowań przetargowych .  Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień .  Regulamin zamówień podprogowych .  Regulamin pracy komisji przetargowej . 
Data wprowadzenia: 2020-12-25 11:13:26
Data modyfikacji: 2021-01-22 09:56:38
Opublikowane przez: Tomasz Galios
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl