bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Zamówienia publiczne, Przetargi strona główna 
Ogłoszenie o zamówieniu na: "Wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla
przebudowy dróg gminnych, ulice: Anioła,
Brzozowa, Reja, Sobieskiego i Chopina w Kaletach"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 23.03.2020 r..pdf

Informacja z otwarcia ofert z dn. 17.03.2020 r..pdf

Ogłoszenie nr 517696-N-2020 z 28.02.2020 r..pdf

SIWZ [dokumentacja ulic Anioła, Brzozowa, Reja, Sobieskiego i Chopina].pdf

Orientacja Kalety [dokumentacja ulic Anioła, Brzozowa, Reja, Sobieskiego i Chopina].jpg

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-02-28 12:29:34.

Zobacz:
 Ogłoszenia o przetargach .  Zapytania ofertowe .  Wyniki postępowań przetargowych .  Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień .  Regulamin zamówień podprogowych .  Regulamin pracy komisji przetargowej . 
Data wprowadzenia: 2020-02-28 12:29:34
Opublikowane przez: Tomasz Galios
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl