bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Zamówienia publiczne, Przetargi strona główna 
Ogłoszenie o zamówieniu na „Wzmacnianie
potencjału ratowniczego poprzez zakup
nowoczesnego sprzętu dla OSP Kalety”

 

Zamówienie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie 5.5 „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
oraz Budżetu Państwa z Kontraktu Terytorialnego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT [OSP KALETY 2018].pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 [OSP KALETY 2018].pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI 1 [OSP KALETY 2018].pdf

OGŁOSZENIE NR 530080-N-2018 [OSP KALETY 2018].pdf

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI [OSP KALETY 2018].pdf

Zał. nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia [OSP KALETY 2018].pdf

Zał. nr 8 Projekt umowy [OSP KALETY 2018].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-03-12 14:57:26 | Data modyfikacji: 2018-03-12 15:51:06.

Zobacz:
 Ogłoszenia o przetargach .  Zapytania ofertowe .  Wyniki postępowań przetargowych .  Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień .  Regulamin zamówień podprogowych .  Regulamin pracy komisji przetargowej . 
Data wprowadzenia: 2018-03-12 14:57:26
Data modyfikacji: 2018-03-12 15:51:06
Opublikowane przez: Marek Parys
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl