bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Zamówienia publiczne, Przetargi strona główna 
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości -
lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kaletach
przy ul. Bolesława Chrobrego 3, stanowiącego
własność Gminy Kalety.

Burmistrz Miasta Kalety
ogłasza


I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kaletach przy ul. Bolesława Chrobrego 3, stanowiącego własność Gminy Kalety.

Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 42,30 m2, usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego, na działce nr 532/64 o powierzchni 0,1512 ha, położonej w Kaletach przy ul. Bolesława Chrobrego 3, opisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego
w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00089222/8, wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości w wysokości 2574/10.000, stanowiącej prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz części budynku i urządzeń.

Lokal mieszkalny składa się z:

  •  pokoju o powierzchni 11,60 m2
  • pokoju o powierzchni 13,20 m2
  • kuchni o powierzchni 7,70 m2
  • łazienki z WC o powierzchni 4,60 m2
  • przedpokoju o powierzchni 5,20 m2.

Do lokalu przynależne jest pomieszczenie - piwnica o powierzchni użytkowej 41,50 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości (lokalu mieszkalnego) wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w częściach wspólnych nieruchomości wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Przetarg odbędzie się 15 września 2017 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 24 Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 (II piętro).

Wadium w wysokości 5 000 zł. należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach nr rachunku: 25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 8 września 2017 r. i w dniu przetargu przedstawić dowód wpłacenia wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.

Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Koszt spisania umowy ponosi nabywca.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać oględzin lokalu, zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego lokalu oraz z warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu o przetargu i regulaminie.

Informacji związanych z przetargiem, w tym o oględzinach lokalu, można uzyskać w Urzędzie Miasta Kalety, biuro nr 11 lub pod numerem telefonu 34 352 76 50.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 0050.90.2017.pdf

REGULAMIN 0050.90.2017.pdf

 ZARZĄDZENIE 0050.90.2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-08-09 14:57:15 | Data modyfikacji: 2017-08-10 13:03:46.

Zobacz:
 Ogłoszenia o przetargach .  Zapytania ofertowe .  Wyniki postępowań przetargowych .  Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień .  Regulamin zamówień podprogowych .  Regulamin pracy komisji przetargowej . 
Data wprowadzenia: 2017-08-09 14:57:15
Data modyfikacji: 2017-08-10 13:03:46
Opublikowane przez: Marek Parys
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl