bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Zamówienia publiczne, Przetargi strona główna 
Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach
projektu pn.: „Przeciwdziałanie niskiej emisji
poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw
fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym
Zakątku Śląska"

Informacje o uniewaznieniu postepowania [nadzor inwestorski solary foto].pdf

Pytania i odpowiedzi [nadzor inwestorski solary foto].pdf

Informacja z otwarcia ofert [nadzor inwestorski solary foto].pdf

Zapytanie ofertowe [nadzor inwestorski solary foto].pdf

Zalacznik nr 1 formularz ofertowy [nadzor inwestorski solary foto].pdf

Zalacznik nr 2 oswiadczenie wyk [nadzor inwestorski solary foto].pdf

Zalacznik nr 3 wykaz osob [nadzor inwestorski solary foto].pdf

Zalacznik nr 4 wzor umowy [nadzor inwestorski solary foto].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-01-12 14:38:12.

Zobacz:
 Ogłoszenia o przetargach .  Zapytania ofertowe .  Wyniki postępowań przetargowych .  Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień .  Regulamin zamówień podprogowych .  Regulamin pracy komisji przetargowej . 
Data wprowadzenia: 2017-01-12 14:38:12
Opublikowane przez: Marek Parys
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl