Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Kalety  www.kalety.pl
INFORMACJE
Dane
Gmina
Urząd Miejski
ARCHIWUM BIP
Ewidencje, rejestry, archiwa
Raport o stanie gminy Kalety
Organy
Rada
Komisje Rady
Władze miasta
Prawo lokalne
Statut Miasta
Sesje
Uchwały Rady
Prawo miejscowe
Strategia Rozwoju Gminy
Progra Rewitalizacji Miasta Kalety
Zarządzenia burmistrza
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy
Wyniki kontroli
Budżet
Budżet Miasta Kalety
Wykonanie Budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Bilansy rachunki zysków i strat
Informacje z wykonania budżetu
Inne
Jednostki organizacyjne
Decyzje Środowiskowe
Zamówienia publiczne, Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Wnioski do pobrania
Karty usług
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wybory / Referenda
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Analizy
Petycje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Milczący Przewodnik
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Mienie gminy strona główna 

Mienie gminy
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta
Kalety stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Instytucje_o_stanie_mienia_komunalne_do31122020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-06 11:44:40, wprowadzający: Marek Parys
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta
Kalety stan na dzień 31 grudnia 2014 roku
 Mienie komunalne 31 12 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-09 10:40:08, wprowadzający: Marek Parys
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta
Kalety stan na 31 grudnia 2012
 Informacja o stanie mienia komunalenago Miasta Kalety stan na 31 12 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-08-08 12:07:07, wprowadzający: Marek Parys
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta
Kalety stan na dzień 31.12.2011
 Mienie komunalne stan na dzien 31 12 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-18 12:50:43 Informację zaktualizowano 2012-10-18 12:53:58, wprowadzający: Marek Parys
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta
Kalety stan na dzień 31 października 2009 roku
 Mienie gminne stan za 2009 rok.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-18 12:51:13, wprowadzający: Marek Parys
wersja do druku