Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Kalety  www.kalety.pl
INFORMACJE
Dane
Gmina
Urząd Miejski
ARCHIWUM BIP
Ewidencje, rejestry, archiwa
Organy
Rada
Komisje Rady
Władze miasta
Prawo lokalne
Statut Miasta
Sesje
Uchwały Rady
Prawo miejscowe
Strategia Rozwoju Gminy
Progra Rewitalizacji Miasta Kalety
Zarządzenia burmistrza
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy
Wyniki kontroli
Budżet
Budżet Miasta Kalety
Wykonanie Budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Bilansy rachunki zysków i strat
Informacje z wykonania budżetu
Inne
Jednostki organizacyjne
Świetlice Środowiskowe
Zamówienia publiczne, Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Wnioski do pobrania
Karty usług
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wybory / Referenda
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Analizy
Petycje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Milczący Przewodnik
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Mienie gminy strona główna 

Mienie gminy
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta
Kalety stan na dzień 31 października 2009 roku
 Mienie gminne stan za 2009 rok.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-18 12:51:13, wprowadzający: Marek Parys
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta
Kalety stan na dzień 31.12.2011
 Mienie komunalne stan na dzien 31 12 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-18 12:50:43 Informację zaktualizowano 2012-10-18 12:53:58, wprowadzający: Marek Parys
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta
Kalety stan na 31 grudnia 2012
 Informacja o stanie mienia komunalenago Miasta Kalety stan na 31 12 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-08-08 12:07:07, wprowadzający: Marek Parys
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta
Kalety stan na dzień 31 grudnia 2014 roku
 Mienie komunalne 31 12 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-09 10:40:08, wprowadzający: Marek Parys
wersja do druku