Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Kalety  www.kalety.pl
INFORMACJE
Dane
Gmina
Urząd Miejski
ARCHIWUM BIP
Ewidencje, rejestry, archiwa
Raport o stanie gminy Kalety
Organy
Rada
Komisje Rady
Władze miasta
Prawo lokalne
Statut Miasta
Sesje
Uchwały Rady
° Kadencja 2006 - 2010
° Kadencja 2010 - 2014
° Kadencja 2014 - 2018
° Kadencja 2018 - 2023
° Projekty uchwał
Prawo miejscowe
Strategia Rozwoju Gminy
Progra Rewitalizacji Miasta Kalety
Zarządzenia burmistrza
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy
Wyniki kontroli
Budżet
Budżet Miasta Kalety
Wykonanie Budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Bilansy rachunki zysków i strat
Informacje z wykonania budżetu
Inne
Jednostki organizacyjne
Decyzje Środowiskowe
Zamówienia publiczne, Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Wnioski do pobrania
Karty usług
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wybory / Referenda
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Analizy
Petycje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Milczący Przewodnik
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > Kadencja 2006 - 2010 strona główna 

Kadencja 2006 - 2010
Uchwała Nr 337/XLVII/2010 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
zmieniająca uchwałę Nr 332/XLVI/2010 Rady
Miejskiej w Kaletach z dnia 26 października 2010
r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości.
 Uchwała Nr 337 XLVII 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 13:18:12, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 336/XLVII/2010 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
zmieniające uchwałę Nr 327/XLV/2010 Rady
Miejskiej w Kaletach z dnia 5 października 2010
roku w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
 Uchwała Nr 336 XLVII 2010 .pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 13:16:56 Informację zaktualizowano 2010-12-02 17:26:45, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 335/XLVII/2010 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie w
sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia
nieruchomości w drodze przetargu
 Uchwała Nr 335 XLVII 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 13:15:53, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 334/XLVII/2010 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
zmian budżetu miasta Kalety na 2010 rok
 Uchwała Nr 334 XLVII 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 13:10:33, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 333/XLVI/2010 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 października 2010 roku w
sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu
dzierżawy gruntów zajętych pod garaże i
terminie jego płatności
UCHWAŁA ZOSTAŁA CAŁOŚCIOWO UCHYLONA Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 3.12.2010 Nr NP/II/0911//416/10  Uchwała Nr 333 XLVI 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-05 11:04:02 Informację zaktualizowano 2010-12-09 08:08:55, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 332/XLVI/2010 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 października 2010 roku w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 Uchwała 332 XLVI 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-05 11:01:21, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 331/XLVI/2010 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 października 2010 roku w
sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2010 rok
 Uchwała Nr 331 XLVI 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-05 10:59:49 Informację zaktualizowano 2010-11-05 11:04:28, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 330/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2010 roku w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Miasta.
 Uchwała Nr 330 XLV 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-18 12:12:09, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 329/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2010 roku w sprawie
zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIII/2008 Rady
Miejskiej w Kaletach z dnia 24 czerwca 2008 roku w
sprawie zasad przyznawania i wysokości diet
radnych Rady Miejskiej w Kaletach
 Uchwała Nr 329 XLV 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-18 12:10:57, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 328/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2010 roku w sprawie opłaty
targowej
 Uchwała Nr 328 XLV 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-18 12:08:25, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 327/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2010 roku w sprawie
wysokosci stawek podatku od nieruchomosci i
zwolnien od tego podatku.
 Uchwała Nr 327 XLV 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-18 12:07:06, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 326/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2010 roku w sprawie
określenia sposobu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
 Uchwała Nr 326 XLV 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-18 12:05:35, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 325/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2010 roku w sprawie
określenia zasad i trybu umarzania, odraczania i
rozkładania na raty należności pieniężnych,
mających charakter cywilnoprawny oraz wskazanie
organów do tego uprawnionych
 Uchwała Nr 325 XLV 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-18 12:02:09, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 324/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2010 roku w sprawie
przyjęcia Planu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Kalety na
lata 2010 - 2032
 Uchwała Nr 324 XLV 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-18 12:00:12, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 323/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2010 roku w sprawie
wyrażenia zamiaru budowy kompleksu boisk
sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik
2012 w Kaletach Miotku
 Uchwała Nr 323 XLV 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-18 11:54:42 Informację zaktualizowano 2010-10-18 11:55:58, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 322/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2010 roku w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 Uchwała Nr 322 XLV 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-18 11:51:01 Informację zaktualizowano 2010-10-18 11:52:29, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 321/XLV/2010 w sprawie zmian budżetu
miasta Kalety na 2010
 Uchwała Nr 321 XLV 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-18 11:38:06, wprowadzający: Marek Parys
wersja do druku