Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Kalety  www.kalety.pl
INFORMACJE
Dane
Gmina
Urząd Miejski
ARCHIWUM BIP
Ewidencje, rejestry, archiwa
Raport o stanie gminy Kalety
Organy
Rada
Komisje Rady
Władze miasta
Prawo lokalne
Statut Miasta
Sesje
Uchwały Rady
Prawo miejscowe
Strategia Rozwoju Gminy
Progra Rewitalizacji Miasta Kalety
Zarządzenia burmistrza
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy
Wyniki kontroli
Budżet
Budżet Miasta Kalety
Wykonanie Budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Bilansy rachunki zysków i strat
Informacje z wykonania budżetu
Inne
Jednostki organizacyjne
Decyzje Środowiskowe
Zamówienia publiczne, Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Wnioski do pobrania
Karty usług
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wybory / Referenda
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Analizy
Petycje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Milczący Przewodnik
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Statut Miasta strona główna 

Statut Miasta
Uchwała nr 165/XXIII/2008 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie
uchwalenia Statutu miasta Kalety

Uchwala Nr 319/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta Kalety

Uchwała Nr 20/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Kalety

 POBIERZ >>
Data wprowadzenia informacji 2010-09-21 13:40:13 Informację zaktualizowano 2021-01-27 10:01:14, wprowadzający: Marek Parys
wersja do druku