Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Kalety  www.kalety.pl
INFORMACJE
Dane
Gmina
Urząd Miejski
ARCHIWUM BIP
Ewidencje, rejestry, archiwa
Raport o stanie gminy Kalety
Organy
Rada
Komisje Rady
° Terminy posiedzeń komisji
° plany pracy
Władze miasta
Prawo lokalne
Statut Miasta
Sesje
Uchwały Rady
Prawo miejscowe
Strategia Rozwoju Gminy
Progra Rewitalizacji Miasta Kalety
Zarządzenia burmistrza
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy
Wyniki kontroli
Budżet
Budżet Miasta Kalety
Wykonanie Budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Bilansy rachunki zysków i strat
Informacje z wykonania budżetu
Inne
Jednostki organizacyjne
Decyzje Środowiskowe
Zamówienia publiczne, Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Wnioski do pobrania
Karty usług
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wybory / Referenda
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Analizy
Petycje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Milczący Przewodnik
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje Rady strona główna 

Komisje Rady
Komisje stałe Rady Miejskiej:

Komisje stałe:

Komisja Rewizyjna

1. Ryszard Sendel - Przewodniczący
2. Michał Brol
3. Irena Nowak
4. Mirosława Potempa
5. Barbara Przybyła
6. Krzysztof Rogocz

Komisja Budżetu i Finansów

1. Edward Drabik - Przewodniczący
2. Antoni Jeż
3. Irena Nowak
4. Kazimierz Złotosz
5. Grzegorz Krupa

Komisja Gospodarcza, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska

1. Kazimierz Złotosz - Przewodniczący
2. Edward Drabik
3. Ryszard Sendel
4. Grzegorz Krupa
5. Krzysztof Rogocz
6. Zygmunt Mirowski

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

1. Irena Nowak – Przewodnicząca
2. Mirosława Potempa
3. Antoni Jeż
4. Jerzy Kloze
5. Dawid Wolnik

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

1. Krzysztof Rogocz - Przewodniczący
2. Michał Brol
3. Zygmunt Mirowski
4. Ryszard Sendel
5. Grzegorz Krupa

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-08 10:14:10 Informację zaktualizowano 2018-11-23 13:15:39, wprowadzający: Marek Parys

Zobacz:
 Terminy posiedzeń komisji .  plany pracy . 
wersja do druku