Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Kalety  www.kalety.pl
INFORMACJE
Dane
Gmina
Urząd Miejski
ARCHIWUM BIP
Ewidencje, rejestry, archiwa
Raport o stanie gminy Kalety
Organy
Rada
° Interpelacje
Komisje Rady
Władze miasta
Prawo lokalne
Statut Miasta
Sesje
Uchwały Rady
Prawo miejscowe
Strategia Rozwoju Gminy
Progra Rewitalizacji Miasta Kalety
Zarządzenia burmistrza
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy
Wyniki kontroli
Budżet
Budżet Miasta Kalety
Wykonanie Budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Bilansy rachunki zysków i strat
Informacje z wykonania budżetu
Inne
Jednostki organizacyjne
Decyzje Środowiskowe
Zamówienia publiczne, Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Wnioski do pobrania
Karty usług
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wybory / Referenda
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Analizy
Petycje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Milczący Przewodnik
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rada > Interpelacje strona główna 

Interpelacje
 Interpelacja_537_2021[24022021].pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-03-02 11:28:32, wprowadzający: Marek Parys
Dotyczy remontów cząstkowego dróg gminnych:
ulic Rzecznej, M. Skłodowskiej - Curie, 3 Maja,
Popiełuszki, Tetmajera, Kołłątaja,
Szymanowskiego, Kasprowicza, Roździeńskiego,
Koszęcińskiej oraz Łowieckiej w dzielnicy
Drutarnia miasta Kalety
 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-02 11:28:13, wprowadzający: Marek Parys
Dotyczy poprawy bezpieczeństwa pieszych na drodze
wojewódzkiej nr 908 ul. Tarnogórska w Kaletach -
Miotku

Interpelacja_341_2021[04022021].pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-16 13:03:25, wprowadzający: Marek Parys
Dotyczy remontu ul. Popiełuszki w Kaletach -
Drutarni
 Interpelacja_1346_2020[15052020].pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-05-29 10:32:42, wprowadzający: Marek Parys
Dotyczy wbudowania w drogę studzienki
odwodnieniowej na ul. Orzeszkowej
 Interpelacja 377_2020[3022020].pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-02-17 13:10:42 Informację zaktualizowano 2020-02-17 13:12:54, wprowadzający: Marek Parys
Dotyczy remontu tablicy informacyjnej
 Interpelacja 181_2020[17012020].pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-02-07 13:55:10, wprowadzający: Marek Parys
Dotyczy poprawy bezpieczeństwa na drodze DW 908 w
okolicy skrzyżowania z droga powiatową nr 2335S
- ul. Stawowa i ul. Grzybowa

Interpelacja 3293_2019 [25102019].pdf

Odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach z dn. 07.01.2020 r..pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 10:23:06, wprowadzający: Marek Parys
Dotyczy wykonania poręczy na klatce schodowej w
budynku szkoły podstawowej w Miotku

Interpelacja 3003_2019 [17102019].pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-31 14:44:29 Informację zaktualizowano 2019-10-31 14:46:55, wprowadzający: Marek Parys
Dotyczy ustawienia znaków drogowych B-20 "STOP"

Interpelacja 2654_2019 [12092019].pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-17 14:03:24, wprowadzający: Marek Parys
Dotyczy zamontowania oświetlenia ulicznego ul.
Ryszarda Kaczorowskiego
 Interpelacja 1726_2019 [17062019].PDF
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 15:18:17, wprowadzający: Marek Parys
Dotyczy wykonania oświetlenia ulicznego, ulicy
Miłej

Interpelacja 1456_2019 [17052019].pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 11:02:53, wprowadzający: Marek Parys
Dotyczy wycięcia suchych drzew w Miotku, obok
przejścia dla pieszych z sygnalizacją drogową

Interpelacja 1292_2019 [02052019].pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 14:45:57 Informację zaktualizowano 2019-06-04 11:03:00, wprowadzający: Marek Parys
Dotyczy remontu cząstkowego ulic Rzecznej,
Kasprowicza, Tetmajera, Szymanowskiego i 3 Maja
pod lasem oraz ustawienie oznakowania nazwy ulicy
Jana Kasprowicza w dzielnicy Drutarnia miasta
Kalety

Interpelacja 1194_2019 [24042019].pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 14:16:16, wprowadzający: Marek Parys
Dotyczy remontu cząstkowego dróg
 Interpelacja 981_2019 [04042019].pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-18 12:11:37, wprowadzający: Marek Parys
Dotyczy remontu cząstkowego ul. Koszęcińskiej
oraz jej oświetlenia w dzielnicy Drutarnia Miasta
Kalety

Interpelacja 659_2019 [12032019].pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 14:55:51, wprowadzający: Marek Parys
Dotyczy Wykonania poręczy przy wejściu do
budynku szkoły podstawowej w Miotku
 Interpelacja 546_2019 [21022019].pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 11:03:20, wprowadzający: Marek Parys
wersja do druku