Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Kalety  www.kalety.pl
INFORMACJE
Dane
Gmina
Urząd Miejski
ARCHIWUM BIP
Ewidencje, rejestry, archiwa
Raport o stanie gminy Kalety
Organy
Rada
Komisje Rady
Władze miasta
Prawo lokalne
Statut Miasta
Sesje
Uchwały Rady
Prawo miejscowe
Strategia Rozwoju Gminy
Progra Rewitalizacji Miasta Kalety
Zarządzenia burmistrza
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy
Wyniki kontroli
Budżet
Budżet Miasta Kalety
Wykonanie Budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Bilansy rachunki zysków i strat
Informacje z wykonania budżetu
Inne
Jednostki organizacyjne
Decyzje Środowiskowe
Zamówienia publiczne, Przetargi
° Ogłoszenia o przetargach
° Wyniki postępowań przetargowych
° Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień
° Regulamin zamówień podprogowych
Oświadczenia majątkowe
Wnioski do pobrania
Karty usług
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wybory / Referenda
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Analizy
Petycje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Milczący Przewodnik
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne, Przetargi > Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień strona główna 

Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień
Plan zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w
Kaletach na 2017 r.
 Plan Zamowien Publicznych[2017].pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 08:27:14 Informację zaktualizowano 2017-03-29 12:21:04, wprowadzający: Tomasz Galios
Plan zamówień publicznych na 2018 r.

Plan zamówień publicznych na 2018 r. - zmiana z 25.05.2018 r..pdf

Plan zamówień publicznych na 2018 r. - zmiana z 08.03.2018 r..pdf

 Plan zamówień publicznych na 2018 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 12:29:37, wprowadzający: Tomasz Galios
Plan zamówień publicznych na 2019 r.

Plan zamówień publicznych na 2019 r. - zmiana z 03.09.2019 r..pdf

Plan zamówień publicznych na 2019 r - zmiana z 25.07.2019 r.pdf

Plan zamówień publicznych na 2019 r. - zmiana z 12.04.2019 r..pdf

Plan zamówień publicznych na 2019 r. - zmiana z 01.03.2019 r..pdf

Plan zamówień publicznych na 2019 r - zmiana z 04.02.2019 r.pdf

Plan zamóweń publicznych na 2019 r..pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 13:53:21, wprowadzający: Tomasz Galios
Plan zamówień publicznych na 2020 r.

Plan zamówień publicznych na 2020 r. - zmiana z 31.07.2020 r..pdf

Plan zamówień publicznych na 2020 r. - zmiana z 29.06.2020 r..pdf

Plan zamówień publicznych na 2020 r. - zmiana z 28.04.2020 r..pdf

Plan zamówień publicznych na 2020 r..pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-07 15:42:45, wprowadzający: Tomasz Galios
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacja 03.03.2021 r..pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-21 15:16:27, wprowadzający: Tomasz Galios
wersja do druku