Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Kalety  www.kalety.pl
INFORMACJE
Dane
Gmina
Urząd Miejski
ARCHIWUM BIP
Ewidencje, rejestry, archiwa
Raport o stanie gminy Kalety
Organy
Rada
Komisje Rady
Władze miasta
Prawo lokalne
Statut Miasta
Sesje
Uchwały Rady
Prawo miejscowe
Strategia Rozwoju Gminy
Progra Rewitalizacji Miasta Kalety
Zarządzenia burmistrza
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy
Wyniki kontroli
Budżet
Budżet Miasta Kalety
Wykonanie Budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Bilansy rachunki zysków i strat
Informacje z wykonania budżetu
Inne
Jednostki organizacyjne
Decyzje Środowiskowe
Zamówienia publiczne, Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Wnioski do pobrania
Karty usług
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wybory / Referenda
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Analizy
Petycje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Milczący Przewodnik
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Analizy strona główna 

Analizy
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Miasta Kalety za rok 2017
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 14:33:35, wprowadzający: Marek Parys
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Miasta Kalety za rok 2016
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-07 14:32:09, wprowadzający: Marek Parys
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Miasta Kalety za rok 2015
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta za rok 2015 .pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-20 13:54:15, wprowadzający: Marek Parys
ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2014
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-17 13:01:30, wprowadzający: Marek Parys
wersja do druku