Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Kalety  www.kalety.pl
INFORMACJE
Dane
Gmina
Urząd Miejski
ARCHIWUM BIP
Ewidencje, rejestry, archiwa
Raport o stanie gminy Kalety
Organy
Rada
Komisje Rady
Władze miasta
Prawo lokalne
Statut Miasta
Sesje
Uchwały Rady
° Kadencja 2006 - 2010
° Kadencja 2010 - 2014
° Kadencja 2014 - 2018
° Kadencja 2018 - 2023
° Projekty uchwał
Prawo miejscowe
Strategia Rozwoju Gminy
Progra Rewitalizacji Miasta Kalety
Zarządzenia burmistrza
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy
Wyniki kontroli
Budżet
Budżet Miasta Kalety
Wykonanie Budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Bilansy rachunki zysków i strat
Informacje z wykonania budżetu
Inne
Jednostki organizacyjne
Decyzje Środowiskowe
Zamówienia publiczne, Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Wnioski do pobrania
Karty usług
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wybory / Referenda
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Analizy
Petycje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Milczący Przewodnik
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > Kadencja 2014 - 2018 strona główna 

Kadencja 2014 - 2018
Uchwala Nr 327/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -
2029

uchwala 327 XLII 2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-05 16:00:45, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 326/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2018 rok

uchwala 326 XLII 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-05 16:00:09, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 325/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku zmieniająca
Uchwałę Nr Uchwała Nr 213/XXIX/2017 Rady
Miejskiej w Kaletach z dnia 26 lipca 2017 roku w
sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i
stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku,
Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I - Kalety
Miotek wraz z przyłączami"

uchwala 325 XLII 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-05 15:59:42 Informację zaktualizowano 2018-11-05 16:00:56, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 324/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tarnogórskiemu w 2019 r.

uchwala 324 XLII 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-05 15:58:59, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 323/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku stanowiącej
podstawę obliczania podatku rolnego w 2019 roku

uchwala 323 XLII 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-05 15:58:18, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 322/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku w sprawie
wysokości stawek podatku od środków
transportowych

uchwala 322 XLII 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-05 15:57:46, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 321/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości

uchwala 321 XLII 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-05 15:57:16 Informację zaktualizowano 2018-11-05 16:02:05, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 320/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Kalety

uchwala 320 XLII 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-05 15:56:45, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 319/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany
Statutu Miasta Kalety

uchwala 319 XLII 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-05 15:55:51, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 318/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku w sprawie
określenia szczegółowych zasad wnoszenia
inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad
promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać
składane projekty

uchwala 318 XLII 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-05 15:55:22, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 317/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie w trybie
bezprzetargowym umowy najmu na czas nieoznaczony
lokalu stanowiącego własność Miasta Kalety
dotychczasowemu najemcy

uchwala 317 XLII 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-05 15:53:08 Informację zaktualizowano 2018-11-05 15:53:46, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 316/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku w sprawie
przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego "Kalety - Zachód"

uchwala 316 XLII 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-05 15:52:39, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 315/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku w sprawie
przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego "Kalety- Wschód"

uchwala 315 XLII 2018 .PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-05 15:52:01, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 314/XLI/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 6 września 2018 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -
2029

uchwala 314 XLI 2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 12:57:26, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 313/XLI/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 6 września 2018 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2018 rok

uchwala 313 XLI 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 12:56:34, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 312/XLI/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 6 września 2018 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na
realizację zadania: „Przebudowa mostu w ciągu
drogi 2352S w miejscowości Kalety w ciągu ul.
Drozdka"
 uchwala 312 XLI 2018.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 12:54:50, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 311/XLI/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 6 września 2018 roku zmieniająca
uchwałę nr 189/XXV/2017 z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w
Kaletach
 uchwala 311 XLI 2018.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 12:53:47, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 310/XLI/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 6 września 2018 roku w sprawie
dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do
stanu faktycznego
 uchwala 310 XLI 2018.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 12:52:32, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 309/XLI/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 6 września 2018 roku w sprawie
dostosowania opisu granic stałych obwodów
głosowania do stanu faktycznego
 uchwala 309 XLI 2018.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 12:51:22, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 308/XLI/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 6 września 2018 roku w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości
 uchwala 308 XLI 2018.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 12:49:57, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 307/XLI/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 6 września 2018 roku w sprawie wniesienia
skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody
Śląskiego
 uchwala 307 XLI 2018.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 12:47:17, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 306/XL/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -
2029

uchwala 306 XL 2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-01 11:36:05, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 305/XL/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2018 rok

uchwala 305 XL 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-01 11:35:19, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 304/XL/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie przekazania
projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązującego na
obszarze Gminy Kalety do organu regulacyjnego

uchwala 304 XL 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-01 11:34:47, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 303/XL/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2018-2020

uchwala 303 XL 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-01 11:34:17, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 302/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalety

uchwala 302 XXXIX 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-15 12:20:57, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 301/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie
miasta Kalety

uchwala 301 XXXIX 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-15 12:20:31, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 300/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
zasad usytuowania na terenie miasta Kalety miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

uchwala 300 XXXIX 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-15 12:20:00, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 299/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta
Kalety

uchwala 299 XXXIX 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-15 12:19:26, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 298/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Kalety
w skład Związku Metropolitalnego
„Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia"

uchwala 298 XXXIX 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-15 12:18:57, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 297/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
dostosowania opisu granic stałych obwodów
głosowania do stanu faktycznego

uchwala 297 XXXIX 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-15 12:18:33 Informację zaktualizowano 2018-09-14 12:57:44, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 296/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do
stanu faktycznego

uchwala 296 XXXIX 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-15 12:18:13, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 295/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

uchwala 295 XXXIX 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-15 12:17:46, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 294/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
ustanowienia wzajemnych służebności dojazdu

uchwala 294 XXXIX 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-15 12:17:15, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 293/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018 - 2029

uchwala 293 XXXIX 2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-15 12:16:32, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 292/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia
ścieków na terenie Miasta Kalety

uchwala 292 XXXIX 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-15 12:15:41, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 291/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
zmian budżetu Miasta Kalety na 2018 rok

uchwala 291 XXXIX 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-15 12:15:18, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 290/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017
rok

uchwala 290 XXXIX 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-15 12:14:32, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 289/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety
za 2017 rok

uchwala 289 XXXIX 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-15 12:14:03, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 288/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -
2029

uchwala 288 XXXVII 2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 13:13:13, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 287/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2018 rok

uchwala 287 XXXVII 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 13:12:24, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 286/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy
Kalety dotyczących wejścia Gminy Kalety w skład
związku metropolitalnego w województwie
śląskim - Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

uchwala 286 XXXVII 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 13:11:55, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 285/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie
terminu sezonu kąpielowego oraz ewidencji miejsc
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na
terenie gminy Kalety w 2018 roku

uchwala 285 XXXVII 2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 13:11:07, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 284/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie
terminu sezonu kąpielowego oraz ewidencji miejsc
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na
terenie gminy Kalety w 2018 roku

uchwala 284 XXXVII 2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 13:09:37, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 283/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie
wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady
Powiatu Tarnogórskiego w sprawie podziału
Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze,
ustalenia ich numerów, granic oraz liczby
radnych

uchwala 283 XXXVII 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 13:09:15, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 282/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości

uchwala 282 XXXVII 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 13:08:44, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 281/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości

uchwala 281 XXXVII 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 13:08:14, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 280/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie
przejęcia przez Gminę Kalety udziałów w
prawach własności budynków wielomieszkaniowych
wraz z udziałami w prawie użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowych

uchwala 280 XXXVII 2018.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 13:07:14, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 279/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie
zmiany uchwały nr 238/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 roku

uchwala 279 XXXVI 2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 13:06:11, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 278/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018 - 2029

uchwala 278 XXXVI 2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 13:05:26, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 277/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie
zmian budżetu Miasta Kalety na 2018 rok

uchwala 277 XXXVI 2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 13:04:48, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 276/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie
podziału Miasta Kalety na stałe obwody do
głosowania

uchwala 276 XXXVI 2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 13:04:22, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 275/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie
nieodpłatnego nabycia nieruchomości

uchwala 275 XXXVI 2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 13:03:52, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 274/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018 - 2029

uchwala 274 XXXV 2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 13:22:53, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 273/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2018 rok
 uchwala 273 XXXV 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 13:21:35, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 272/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tarnogórskiemu na realizację zadania: wykonanie
nakładki asfaltowej na ul. Lublinieckiej w
Kaletach
 uchwala 272 XXXV 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 13:20:48, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 271/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
podziału Miasta Kalety na okręgi wyborcze
 uchwala 271 XXXV 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 13:16:13, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 270/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
zmiany uchwały nr 260/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 25 stycznia 2018 roku
 uchwala 270 XXXV 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 13:14:53, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 269/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Kalety do roku 2023
 uchwala 269 XXXV 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 13:13:15, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 268/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 268 XXXV 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 13:11:45, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 267/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 267 XXXV 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 13:10:59, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 266/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
nabycia nieruchomości
 uchwala 266 XXXV 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 13:07:07, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 265/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
nabycia nieruchomości
 uchwala 265 XXXV 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 13:05:43, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 264/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto
Kalety
 uchwala 264 XXXV 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 13:04:04, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 263/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych placówek wychowania
przedszkolnego, innych form wychowania
przedszkolnego i niepublicznych szkół
prowadzonych na terenie Miasta Kalety oraz trybu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
udzielonej dotacji
 uchwala 263 XXXV 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 13:02:30, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 262/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Kalety"
 uchwala 262 XXXV 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 13:00:45, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 261/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie
przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora
Rejonowego w Tarnowskich Górach na uchwałę Nr
294/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia
17 października 2013 r. w sprawie Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z
odpowiedzią na skargę
 uchwala 261 XXXIV 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 12:53:07, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 260/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej w
ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji
poprzez wymianę źródła ciepła w budynkach
jednorodzinnych w mieście Kalety - Leśnym
Zakątku Śląska"
 uchwala 260 XXXIV 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 11:40:35, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 259/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Kalety-Zachód"
 uchwala 259 XXXIV 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 10:51:54, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 258/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2017
 uchwala 258 XXXIII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 12:16:32, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 257/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca
uchwałę Nr 238/XXXII/2017
 uchwala 257 XXXIII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 12:08:46, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 256/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na
2018 rok
 uchwala 256 XXXIII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 12:06:53, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 255/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 r."
 uchwala 255 XXXIII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 12:02:31, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 254/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2018
- 2022
 uchwala 254 XXXIII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 12:00:27, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 253/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 253 XXXIII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 11:59:03, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 252/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017 - 2029

uchwala 252 XXXIII 2017.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 11:57:14, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 251/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2017 rok
 uchwala 251 XXXIII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 11:51:11, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 250/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
budżetu Miasta Kalety na 2018 rok

uchwala 250 XXXIII 2017.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 11:49:39, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 249/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2018 - 2029

uchwala 249 XXXIII 2017.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 11:48:02, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 248/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017 - 2029
 uchwala 248 XXXII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-13 13:05:52, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 247/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok
 uchwala 247 XXXII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-13 13:04:41, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 246/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tamogórskiemu w 2018 r.
 uchwala 246 XXXII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-13 13:01:59 Informację zaktualizowano 2017-12-13 13:08:44, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 245/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. uchylająca
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania w
zakresie promocji zdrowia
 uchwala 245 XXXII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-13 12:59:42, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 244/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej
podstawę obliczania podatku rolnego w 2018 roku
 uchwala 244 XXXII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-13 12:58:47, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 243/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości
 uchwala 243 XXXII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-13 12:54:35, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 242/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
wysokości stawek podatku od środków
transportowych
 uchwala 242 XXXII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-13 12:53:19, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 241/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 uchwala 241 XXXII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-13 12:43:58, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 240/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 uchwala 240 XXXII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-13 12:42:50, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 239/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Kalety-Zachód"
 uchwala 239 XXXII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-13 12:40:20 Informację zaktualizowano 2017-12-13 13:07:36, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 238/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej w
ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji
poprzez montaż pomp ciepła w budynkach
jednorodzinnych w mieście Kalety - Leśnym
Zakątku Śląska"
 uchwala 238 XXXII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-13 12:39:17 Informację zaktualizowano 2017-12-13 13:07:09, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 237/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
przyjęcia programu współpracy Miasta Kalety z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018
 uchwala 237 XXXII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-13 12:38:07, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 236/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r.w sprawie
przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
dla gminy Kalety na lata 2017-2022
 uchwala 236 XXXII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-13 12:32:47, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 235/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr
2 w Kaletach Miotku w ośmioletnią Publiczną
Szkołę Podstawową nr 2 w Kaletach Miotku
 uchwala 235 XXXII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-13 12:31:04, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 234/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr
1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach w ośmioletnią
Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Kaletach
 uchwala 234 XXXII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-13 12:30:03, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 233/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 uchwala 233 XXXI 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-24 14:03:05, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 232/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -
2029
 uchwala 232 XXXI 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-24 13:59:58, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 231/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2017 rok
 uchwala 231 XXXI 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-24 13:52:57, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 230/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2017 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tamogórskiemu na realizację zadania w zakresie
promocji zdrowia
 uchwala 230 XXXI 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-24 13:51:12, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 229/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -
2029
 uchwala 229 XXX 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-02 16:47:07 Informację zaktualizowano 2017-10-02 16:48:15, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 228/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2017 rok
 uchwala 228 XXX 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-02 16:45:51, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 227/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Tamogórskiemu na
dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem
Pododdziału Udarowego w Oddziale Neurologicznym
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A.
im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach
 uchwala 227 XXX 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-02 16:44:58, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 226/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany
uchwał dotyczących Dziennego Domu
„Senior-WIGOR" w Kaletach
 uchwala 226 XXX 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-02 16:43:55, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 225/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Kalety
 uchwala 225 XXX 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-02 16:42:45, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 224/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy
ulicy w mieście Kalety

uchwala 224 XXX 2017.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-02 16:39:02 Informację zaktualizowano 2017-10-02 16:49:47, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 223/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w
Gminie Kalety na lata 2017-2027

uchwala 223 XXX 2017.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-02 16:36:48, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 222/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Kalety"
 uchwala 222 XXX 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-02 16:35:37, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 221/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Kalety-Zachód"
 uchwala 221 XXX 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-02 16:34:47, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 220/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych niebędących jednostkami
organizacyjnymi gminy a realizujących zadania
własne gminy w zakresie udzielania schronienia
osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
które ostatnie stałe miejsce zameldowania
posiadały na terenie Gminy Kalety
 uchwala 220 XXIX 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-11 11:19:04, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 219/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zniesienia formy
ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik
przyrody
 uchwala 219 XXIX 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-11 11:17:43, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 218/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie najmu lokalu
użytkowego
 uchwala 218 XXIX 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-11 11:16:02, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 217/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości
 uchwala 217 XXIX 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-11 11:12:31, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 216/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Kalety-Zachód"

uchwala 216 XXIX 2017.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-11 11:11:23, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 215/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -
2029
 uchwala 215 XXIX 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-11 11:06:47, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 214/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2017 rok
 uchwala 214 XXIX 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-11 11:02:51, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 213/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr
180/XXIV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 09
lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa
kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w
Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy.
Etap I - Kalety Miotek wraz z przyłączami"
 uchwala 213 XXIX 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-11 10:59:05 Informację zaktualizowano 2017-08-11 11:21:29, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 212/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2017 rok

uchwala 212 XXVIII 2017.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 15:16:17, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 211/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016
rok
 uchwala 211 XXVIII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 15:14:23, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 210/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety
za 2016 rok
 uchwala 210 XXVIII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 15:12:24, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 209/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tarnogórskiemu na realizację zadania: wykonanie
nakładki asfaltowej na ul. 1 Maja w Kaletach
 uchwala 209 XXVIII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 15:10:39, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 208/XXVII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dotacji
z budżetu miasta dla niepublicznych placówek
oświatowych
 uchwala 208 XXVII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 12:56:08, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 207/XXVII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Kalety-Zachód"

uchwala 207 XXVII 2017.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 12:55:05, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 206/XXVII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
 uchwala 206 XXVII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 12:52:22, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 205/XXVII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie
przyjęcia Programu „Kalety przyjazne Seniorom"
 uchwala 205 XXVII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 12:50:55, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 204/XXVII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 2016 rok
 uchwala 204 XXVII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 12:49:36, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 203/XXVII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -
2029

uchwala 203 XXVII 2017.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 12:48:30, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 202/XXVII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2017 rok
 uchwala 202 XXVII 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 12:46:42 Informację zaktualizowano 2017-06-09 13:00:40, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 201/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto
Kalety oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów
 uchwala 201 XXVI 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 12:44:55, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 200/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
Miasta Kalety
 uchwala 200 XXVI 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 12:42:36, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 199/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -
2029

uchwala 199 XXVI 2017.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 12:40:56, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 198/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2017 rok
 uchwala 198 XXVI 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 12:36:42, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 197/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany podstawy
prawnej Uchwały Nr 180/XXIV/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Budowę kanalizacji sanitarnej i
stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku,
Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I - Kalety
Miotek wraz z przyłączami"
 uchwala 197 XXV 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 15:10:23, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 196/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie częściowej
zmiany § 1 pkt. 5 Uchwały Nr 178/XXIV/2017 Rady
Miejskiej w Kaletach z dnia 09 lutego 2017 roku w
sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok
 uchwala 196 XXV 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 15:09:07, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 195/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w
Kaletach za 2016 rok
 uchwala 195 XXV 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 15:01:50, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 194/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -
2029
 uchwala 194 XXV 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 14:52:09 Informację zaktualizowano 2017-04-10 14:58:10, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 193/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2017 rok
 uchwala 193 XXV 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 14:51:06 Informację zaktualizowano 2017-04-10 14:57:23, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 192/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Miasto Kalety oraz
określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów
 uchwala 192 XXV 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 14:49:32 Informację zaktualizowano 2017-04-10 14:49:43, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 191/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów naboru do klas pierwszych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest gmina Kalety, w postępowaniu rekrutacyjnym
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
szkoły
 uchwala 191 XXV 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 14:46:17, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 190/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo
oświatowe
 uchwala 190 XXV 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 14:43:25, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 189/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby
dziecięce w Kaletach
 uchwala 189 XXV 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 14:35:00 Informację zaktualizowano 2017-04-10 14:55:16, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 188/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Kalety"
 uchwala 188 XXV 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 14:32:26, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 187/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dopłaty dla
taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego
odprowadzania ścieków
 uchwala 187 XXV 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 14:06:25, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 186/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków dla
gminy Kalety
 uchwala 186 XXV 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 14:02:53, wprowadzający: Marek Parys
Uchwala Nr 185/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w
Kaletach
 uchwala 185 XXV 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 13:33:27, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 184/XXIV/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Kalety- Zachód"
 uchwala 184 XXIV 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-27 16:01:50, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 183/XXIV/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 183 XXIV 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-27 16:00:34, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 182/XXIV/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie
wyrażenia opinii.
 uchwala 182 XXIV 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-27 15:59:14, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 181/XXIV/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
 uchwala 181 XXIV 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-27 15:58:12, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 180/XXIV/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Budowę kanalizacji sanitarnej i
stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku,
Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I -Kalety
Miotek wraz z przyłączami"
 uchwala 180 XXIV 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-27 15:57:20, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 179/XXIV/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 09 stycznia 2017 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017 - 2029
 uchwala 179 XXIV 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-27 15:55:29, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 178/XXIV/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kaiety na 2017 rok
 uchwala 178 XXIV 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-27 15:54:40, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 177/XXIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia opłat
 uchwala 177 XXIII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:35:13, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 176/XXIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na
2017 rok
 uchwala 176 XXIII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:33:16, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 175/XXIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 r."
 uchwala 175 XXIII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:31:42, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 174/XXIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
 uchwala 174 XXIII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:29:45, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 173/XXIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2016 rok
 uchwala 173 XXIII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:26:24, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 172/XXIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
budżetu Miasta Kalety na 2017 rok
 uchwala 172 XXIII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:24:33, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 171/XXIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia Projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017 - 2023
 uchwala 171 XXIII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:22:17, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 170/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -
2023
 uchwala 170 XXII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-09 12:14:48 Informację zaktualizowano 2016-12-09 12:15:05, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 169/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2016 rok
 uchwala 169 XXII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-09 12:13:48 Informację zaktualizowano 2016-12-09 12:15:49, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 168/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla Powiatu Tarnogórskiego
 uchwala 168 XXII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-09 12:12:37, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 167/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zmianę służebności
gruntowej
 uchwala 167 XXII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-09 12:11:29, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 166/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 166 XXII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-09 12:10:03, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 165/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 165 XXII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-09 12:08:37, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 164/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 164 XXII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-09 12:03:45, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 163/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 163 XXII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-09 11:37:57, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 162/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia programu współpracy Miasta Kalety z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami na rok 2017
 uchwala 162 XXII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-09 11:35:06 Informację zaktualizowano 2016-12-09 11:36:08, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 161/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej
podstawę obliczania podatku rolnego w 2017 roku
 uchwala 161 XXII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-09 11:29:14, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 160/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości
 uchwala 160 XXII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-09 11:22:53, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 159/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
wysokości stawek podatku od środków
transportowych
 uchwala 159 XXII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-09 11:20:53, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 158/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta
Kalety
 uchwala 158 XXII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-09 11:19:42, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 157/XXI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 157 XXI 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-10 12:32:59 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:33:12, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 156/XXI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 156 XXI 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-10 12:29:38, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 155/XXI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 155 XXI 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-10 12:28:46, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 154/XXI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie
powołania Komisji opiniującej wnioski o
wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych
dla miasta Kalety
 uchwala 154 XXI 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-10 12:27:11, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 153/XXI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -
2023
 uchwala 153 XXI 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-10 12:20:57 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:25:22, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 152/XXI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2016 rok
 uchwala 152 XXI 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-10 08:37:46 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:24:35, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 151/XX/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 12 października 2016 r. w sprawie
uchylenia uchwały w sprawie dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby
dziecięce w Kaletach
 uchwala 151 XX 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-18 12:49:29, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 150/XX/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
 uchwala 150 XX 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-18 12:47:25, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 149/XX/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2016 rok
 uchwala 149 XX 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-18 12:46:17, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 148/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
 uchwala 148 XIX 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-03 15:09:27, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 147/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 września 2016 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 uchwala 147 XIX 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-03 15:04:28, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 146/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie służebności gruntowej
 uchwala 146 XIX 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-03 15:01:19, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 145/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2016 rok
 uchwala 145 XIX 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-03 14:56:29, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 144/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 września 2016 r. w sprawie likwidacji
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Placówek
Oświatowych w Kaletach i utworzenia Centrum
Usług Wspólnych w Kaletach i nadania mu statutu
 uchwala 144 XIX 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-03 14:53:03, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 143/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 września 2016 r. w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kaletach
 uchwala 143 XIX 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-03 14:48:58, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 142/XVIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 czerwca 2016 r. z dnia 21
czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości I porządku na terenie Gminy Kalety
 uchwala 142 XVIII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 13:34:25, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 141/XVIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
 uchwala 141 XVIII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 13:33:38, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 140/XVIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 uchwala 140 XVIII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 13:28:46, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 139/XVIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
 uchwala 139 XVIII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 13:27:35, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 138/XVIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2016 rok
 uchwala 138 XVIII 2016 .pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 13:24:37 Informację zaktualizowano 2016-06-30 13:40:49, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 137/XVIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015
rok
 uchwala 137 XVIII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 13:18:12, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 136/XVIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety
za 2015 rok
 uchwala 136 XVIII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 13:13:22 Informację zaktualizowano 2016-06-30 13:16:44, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 135/XVII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie dotacji z budżetu miasta dla
niepublicznych placówek oświatowych
 uchwala 135 XVII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-03 11:00:57, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 134/XVII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 uchwala 134 XVII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-03 10:57:46, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 133/XVII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę na terenie Miasta Kalety
 uchwala 133 XVII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-03 10:56:03, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 132/XVII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -
2023
 uchwala 132 XVII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-03 10:54:12, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 131/XVII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2016 rok
 uchwala 131 XVII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-03 10:53:14, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 130/XVII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce w Kaletach
 uchwala 130 XVII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-03 10:42:14, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 129/XVII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka
Borka w Kaletach za 2015 rok
 uchwala 129 XVII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-03 10:30:38, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 128/XVII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie w
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za
2015 rok
 uchwala 128 XVII 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-03 10:16:36, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 127/XVI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zgłoszenia
oferty kandydata do konkursu na etatowego członka
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach (Zespół Zamiejscowy w Częstochowie)
 uchwala 127 XVI 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 12:02:37, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 126/XVI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie poparcia
działań mających na celu utworzenie
niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii

uchwala 126 XVI 2016.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 12:01:01, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 125/XVI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie dotacji z
budżetu miasta dla niepublicznych placówek
oświatowych

uchwala 125 XVI 2016.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 11:57:57 Informację zaktualizowano 2016-05-06 11:59:32, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 124/XVI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność burmistrza
 uchwala 124 XVI 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 11:53:12, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 123/XVI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -
2023
 uchwala 123 XVI 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 11:51:46, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 122/XVI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2016 rok
 uchwala 122 XVI 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 11:46:01, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 121/XV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie uzgodnienia
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
pomników przyrody
 uchwala 121 XV 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-15 15:26:54, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 120/XV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Kalety"

uchwala 120 XV 2016.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-15 15:26:11, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 119/XV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie dopłaty dla
taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego
odprowadzania ścieków
 uchwala 119 XV 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-15 15:25:09, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 118/XV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków dla
gminy Kalety
 uchwala 118 XV 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-15 15:24:23, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 117/XV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia
Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016 - 2023
 uchwala 117 XV 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-15 15:23:28, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 116/XV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2016 rok
 uchwala 116 XV 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-15 15:20:46, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 115/XIV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy
rondu położonemu na terenie Miasta Kalety
 uchwala 115 XIV 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-02 13:58:40, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 114/XIV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr
96/Xll/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 19
listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

uchwala 114 XIV 2016.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-02 13:57:37 Informację zaktualizowano 2016-03-03 08:44:37, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 113/XIV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016 - 2023

uchwala 113 XIV 2016.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-02 13:53:49, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 112/XIV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2016 rok
 uchwala 112 XIV 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-02 13:49:21, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 111/XIV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalety

uchwala 111 XIV 2016.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-02 13:48:38, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 110/XIII/2015 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na
2016 rok
 uchwala 110 XIII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 15:23:50, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 109/XIII/2015 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 r."
 uchwala 109 XIII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 15:19:21, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 108/XIII/2015 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
przyjęcia programu współpracy Miasta Kalety z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2016
 uchwala 108 XIII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 15:17:56, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 107/XIII/2015 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. w
sprawiezmieniająca uchwałę Nr48/VI/2011 Rady
Miejskiej w Kaletach w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Kalety
 uchwala 107 XIII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 15:12:58, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 106/XIII/2015 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
wspólnej obsługi finansowej jednostek
organizacyjnych Miasta Kalety
 uchwala 106 XIII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 15:10:05, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 105/XIII/2015 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w
Mieście Kalety
 uchwala 105 XIII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 15:08:08, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 104/XIII/2015 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. w
sprawiezmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia
Dziennego Domu „Senior- WIGOR” w Kaletach
 uchwala 104 XIII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 15:07:09, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 103/XIII/2015 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2015 rok
 uchwala 103 XIII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 15:04:31, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 102/XIII/2015 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
budżetu Miasta Kalety na 2016 rok
 uchwala 102 XIII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 15:02:39, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 101/XIII/2015 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
przyjęcia Projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016 - 2023
 uchwala 101 XIII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 15:00:32, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 100/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -
2023
 uchwala 100 XII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 14:35:56, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 99/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2015 rok
 uchwala 99 XII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 14:34:42, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 98/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela Miasta Kalety do Rady
Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego
Śląska”
 uchwala 98 XII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 14:33:28, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 97/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę
obliczania podatku rolnego w 2016 roku
 uchwala 97 XII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 14:30:15, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 96/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie opłaty
targowej

Zmieniona przez Uchwałę Nr 114/XIV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 10 lutego 2016 r. - zobacz

 uchwala 96 XII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 14:29:02 Informację zaktualizowano 2016-03-02 14:26:56, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 95/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych
 uchwala 95 XII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 14:27:31, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 94/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od środków transportowych
 uchwala 94 XII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 14:26:24, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 93/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
 uchwala 93 XII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 14:25:00, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 92/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 92 XII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 14:23:13, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 91/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 91 XII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 14:22:00, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 90/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu "Senior
- WIGOR' w Kaletach
 uchwala 90 XII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 14:20:33, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 89/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nadania
Statutu Dziennemu Domowi „Senior- WIGOR” w
Kaletach
 uchwala 89 XII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 14:18:00, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 88/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia
Dziennego Domu „Senior- WIGOR” w Kaletach
 uchwala 88 XII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 14:16:07, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 87/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 uchwala 87 XII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-01 14:42:44 Informację zaktualizowano 2015-12-01 14:43:52, wprowadzający: Tomasz Galios
Uchwała Nr 86/XI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -
2023
 uchwala 86 XI 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-06 14:16:36, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 85/XI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia zmian budżetu Miasta Kalety na 2015 rok28
października 2015 r. w sprawie
 uchwala 85 XI 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-06 14:15:17, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 84/XI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyboru
ławników na kadencję od 2016 r, do 2019 r.
 uchwala 84 XI 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-06 14:14:01, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 83/XI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 28 października 2015 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Kalety-
Zachód”
 uchwala 83 XI 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-06 14:12:17, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 82/XI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości
 uchwala 82 XI 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-06 14:10:23, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 81/X/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 10 września 2015 r. w sprawie zasięgnięcia
od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o
kandydatach na ławników
 uchwala 81 X 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-28 12:14:44, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 80/X/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -
2023
 uchwala 80 X 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-28 12:13:52, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 79/X/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2015 rok
 uchwala 79 X 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-28 12:13:07, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 78/X/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 10 września 2015 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w
Tarnowskich Górach na realizację zadania
związanego z akredytacją systemu
teleinformatycznego Tl. „BAS” przeznaczonego
do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli
„poufne”
 uchwala 78 X 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-28 11:49:13, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 77/X/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 10 września 2015 r. w sprawie realizacji
przez Gminę Kalety w partnerstwie z Powiatem
Tamogórskim projektu „Wszyscy razem” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 - 2020 Osi priorytetowej
IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna
integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej
integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym - projekty pozakonkursowe
 uchwala 77 X 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-28 11:47:21, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 76/IX/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -
2023
 uchwala 76 IX 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-02 12:15:42, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 75/IX/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2015 rok
 uchwala 75 IX 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-02 12:13:53, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 74/IX/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania
Zespołu opiniującego kandydatów na ławników
 uchwala 74 IX 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-02 12:13:10, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 73/IX/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu
korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kaletach
 uchwala 73 IX 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-02 12:12:10, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 72/IX/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminów
korzystania z parku tematycznego pod nazwą:
„ICHTIOPARK, czyli rybie atrakcje w leśnym
zakątku Śląska” oraz łowiska na terenie ww.
parku tematycznego
 uchwala 72 IX 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-02 12:11:14, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 71/IX/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości

uchwala 71 IX 2015.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-02 11:57:43 Informację zaktualizowano 2015-09-02 12:00:23, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 70/IX/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej w Kaletach nr 1027X11/2011 z dnia 1
grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Zachód"
 uchwala 70 IX 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-02 11:56:22, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 69/VIII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -
2023
 uchwala 69 VIII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-23 14:18:19 Informację zaktualizowano 2015-07-23 14:18:59, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 68/VIII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2015 rok
 uchwala 68 VIII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-23 14:17:13, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 67/VIII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nadania nazwy
drodze gminnej w mieście Kalety
 uchwala 67 VIII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-23 14:15:11, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 66/VIII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zaliczenia
drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy
Kalety
 uchwala 66 VIII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-23 14:13:49, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 65/VIII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium z
tytułu wykonania budżetu na 2014 rok
 uchwala 65 VIII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-23 14:13:02, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 64/VIII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Miasta Kalety za 2014 rok
 uchwala 64 VIII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-23 14:11:00 Informację zaktualizowano 2015-07-23 14:11:37, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 63/VII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -
2023
 uchwala 63 VII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-12 14:29:46, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 62/VII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2015 rok
 uchwala 62 VII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-12 14:28:48, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 61/VII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w
Kaletach za 2014 rok
 uchwala 61 VII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-12 14:27:08, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 60/VII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr 194/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia
28 września 2012 r.
 uchwala 60 VII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-12 14:25:16, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 59/VII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości
 uchwala 59 VII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-12 14:24:11, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 58/VII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej w Kaletach nr 102/XII/2011 z dnia 1
grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Zachód"
 uchwala 58 VII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-12 14:23:11, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 57/VII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
Miasta Kalety
 uchwala 57 VII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-12 14:22:12, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 56/VII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Domu
Kultury w Kaletach za 2014 rok
 uchwala 56 VII 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-12 14:20:58, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 55/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
programu współpracy Miasta Kalety z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2015
 uchwala 55 VI 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 10:40:05, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 54/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia
uchwały Nr 33/V/2015 z dnia 5 marca 2015 r.
 uchwala 54 VI 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 10:35:49 Informację zaktualizowano 2015-04-27 10:37:20, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 53/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
 uchwala 53 VI 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 10:30:10, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 52/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -
2023
 uchwala 52 VI 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 10:27:30, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 51/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2015 rok
 uchwala 51 VI 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 10:21:31, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 50/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu w 2015
r.
 uchwala 50 VI 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 10:16:23, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 49/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia
Burmistrza Miasta Kalety do przyjęcia dotacji i
zawarcia umowy
 uchwala 49 VI 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 10:14:43, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 48/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych
 uchwala 48 VI 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 10:12:46, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 47/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 47 VI 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 10:11:05 Informację zaktualizowano 2015-04-27 10:11:47, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 46/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości
 uchwala 46 VI 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 10:02:46, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 45/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015
- 2017
 uchwala 45 VI 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 10:00:29, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 44/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie utworzenia
Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”
 uchwala 44 V 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-12 15:07:19, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 43/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wynajem lokalu użytkowego
 uchwala 43 V 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-12 15:05:17, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 42/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia
Miasta Kalety do Lokalnej Grupy Działania "Leśna
Kraina Górnego Śląska"
 uchwala 42 V 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-12 15:03:51, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 41/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023
 uchwala 41 V 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-12 15:02:37 Informację zaktualizowano 2015-03-12 15:07:51, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 40/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2015 rok
 uchwala 40 V 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-12 15:01:47, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 39/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie regulaminów
korzystania z parków oraz terenów rekreacyjnych
na terenie Miasta Kalety
 uchwala 39 V 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-12 14:59:50, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 38/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie dopłaty dla
taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego
odprowadzania ścieków
 uchwala 38 V 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-12 14:58:36, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 37/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków dla
gminy Kalety
 uchwala 37 V 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-12 14:56:56, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 36/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Kalety- Zachód"
 uchwala 36 V 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-12 14:55:59, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 35/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Kalety

uchwala 35 V 2015.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-12 14:53:41 Informację zaktualizowano 2015-03-12 14:54:53, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 34/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Kalety”
 uchwala 34 V 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-12 14:52:13, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 33/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu
współpracy Miasta Kalety z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2015

Uchylona uchwałą Nr 54/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 33/V/2015 z dnia 5 marca 2015 r.

 uchwala 33 V 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-12 14:51:10 Informację zaktualizowano 2015-04-27 10:41:52, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 32/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały
Nr 17/111/2014 Rady Miasta Kalety z dnia 30
grudnia 2014 roku w sprawie Programu współpracy
Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi w
roku 2015
 uchwala 32 V 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-12 14:49:55, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 31/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 uchwala 31 V 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-12 14:48:54, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 30/IV/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
 uchwala 30 IV 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-12 11:56:23 Informację zaktualizowano 2015-02-12 11:56:51, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 29/IV/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia
poparcia dla budowy obwodnicy Tarnowskich Gór
 uchwala 29 IV 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-12 11:55:47 Informację zaktualizowano 2015-02-12 11:56:34, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 28/IV/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -
2023
 uchwala 28 IV 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-12 11:53:30 Informację zaktualizowano 2015-02-12 11:54:11, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 27/IV/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2015 rok
 uchwala 27 IV 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-12 11:52:38, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 26/IV/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia
kryteriów, które będą brane pod uwagę na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Kalety
 uchwala 26 IV 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-12 11:51:34, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 25/IV/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania i rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
oraz wskazania organów do tego uprawnionych
 uchwala 25 IV 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-12 11:50:41, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 24/IV/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Kalety na 2015 rok”
 uchwala 24 IV 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-12 11:49:38, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 23/IV/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2015 r."
 uchwala 23 IV 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-12 11:48:34, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 22/IV/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości
 uchwala 22 IV 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-12 11:44:58, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 21/IV/2015 Rady Miejskiej w Kaletacz
dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej w Kaletach nr 102/X11/2011 z dnia 1
grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Zachód"
 uchwala 21 IV 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-12 11:42:38, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 20/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego Statutu Miasta Kalety
 uchwala 20 III 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-12 11:35:50, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 19/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia
przedmiotu działania stałych komisji Rady
Miejskiej w Kaletach
 uchwala 19 III 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-12 11:34:44, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 18/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości
 uchwala 18 III 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-12 11:32:06, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 17/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Programu
współpracy Miasta Kalety z organizacjami
pozarządowymi w roku 2015
 uchwala 17 III 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-12 11:30:38, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 16/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę
obliczania podatku rolnego w 2015 roku
 uchwala 16 III 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-12 11:29:40, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 15/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2014
 uchwala 15 III 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-12 11:28:25, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 14/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2014 rok
 uchwala 14 III 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-12 11:27:29, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 13/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu
Miasta Kalety na 2015 rok
 uchwala 13 III 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-12 11:26:24, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 12/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia
Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2015 - 2023
 uchwala 12 III 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-12 11:24:56, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 11/II/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2014 rok
 uchwala 11 II 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 15:01:50, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 10/II/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalety
 uchwala 10 II 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 15:01:03, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 9/II/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Budżetu i Finansów
 uchwala 9 II 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 14:59:42, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 8/II/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie
powołania Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy,
Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony
Środowiska
 uchwala 8 II 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 14:58:58, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 7/II/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw
Socjalnych
 uchwala 7 II 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 14:55:02, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 6/II/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Kaletach
 uchwala 6 II 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 14:49:07, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 5/II/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej
 uchwala 5 II 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 14:48:14, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 4/II/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie składu
osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w
Kaletach
 uchwala 4 II 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 14:46:55, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 3/II/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach
 uchwala 3 II 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 14:44:47, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 2/I/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2014 rok
 uchwala 2 I 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 14:42:20, wprowadzający: Marek Parys
Uchwała Nr 1/I/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach
 uchwala 1 I 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 14:40:17, wprowadzający: Marek Parys
wersja do druku