Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Kalety  www.kalety.pl
INFORMACJE
Dane
Gmina
Urząd Miejski
ARCHIWUM BIP
Ewidencje, rejestry, archiwa
Organy
Rada
Komisje Rady
Władze miasta
Prawo lokalne
Statut Miasta
Sesje
Uchwały Rady
Prawo miejscowe
Strategia Rozwoju Gminy
Progra Rewitalizacji Miasta Kalety
Zarządzenia burmistrza
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy
Wyniki kontroli
Budżet
Budżet Miasta Kalety
Wykonanie Budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Bilansy rachunki zysków i strat
Informacje z wykonania budżetu
Inne
Jednostki organizacyjne
Świetlice Środowiskowe
Zamówienia publiczne, Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Wnioski do pobrania
Karty usług
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wybory / Referenda
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Analizy
Petycje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Milczący Przewodnik
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Karty usług strona główna 

Karty usług
WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wniosek - [Karta uslug Nr WSSA 1611 001 2013].pdf

 Karta uslug Nr WSSA 1611 001 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-05-31 14:11:22, wprowadzający: Marek Parys
WYMELDOWANIE NA WNIOSEK STRONY LUB ANULOWANIE
ZAMELDOWANIA
 Karta uslug Nr WSSA 1611 002 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-05-31 14:12:27, wprowadzający: Marek Parys
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY LUB
CZASOWY
 Karta uslug Nr WSSA 1611 003 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-05-31 14:13:12, wprowadzający: Marek Parys
WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO
TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE
 Karta uslug Nr WSSA 1611 004 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-05-31 14:13:44 Informację zaktualizowano 2013-05-31 14:14:05, wprowadzający: Marek Parys
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W ROKU UBIEGŁYM

Wniosek - [Karta uslug Nr WSSA 1611 005 2013].pdf

 Karta uslug Nr WSSA 1611 005 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-05-31 14:15:03, wprowadzający: Marek Parys
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZAWIERAJĄCYCH DO 4,5% ALKOHOLU ORAZ NA PIWO,
POWYŻEJ 4,5% DO 18 % ALKOHOLU ORAZ POWYŻEJ 18%
ALKOHOLU PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W MIEJSCU
LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY

Wniosek - [Karta uslug Nr WSSA 1611 006 2013].pdf

 Karta uslug Nr WSSA 1611 006 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-05-31 14:42:46, wprowadzający: Marek Parys
ZGŁOSZENIE WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I
INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 Karta uslug Nr WSSA 1611 007 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-05-31 14:43:22, wprowadzający: Marek Parys
ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EDWIDENCJI I INFORMACJI
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 Karta uslug Nr WSSA 1611 008 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-05-31 14:43:59, wprowadzający: Marek Parys
ZGŁOSZENIE ZAWIESZENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
 Karta uslug Nr WSSA 1611 009 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-05-31 14:44:41, wprowadzający: Marek Parys
GŁOSZENIE WZNOWIENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
 Karta uslug Nr WSSA 1611 010 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-05-31 14:45:06, wprowadzający: Marek Parys
UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH
 Karta uslug Nr WSSA 1611 011 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-05-31 14:45:30, wprowadzający: Marek Parys
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY TRWAJĄCY
PONAD 3 MIESIĄCE (nie dotyczy cudzoziemców)
 Karta uslug Nr WSSA 1611 012 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-05-31 14:46:08, wprowadzający: Marek Parys
ZAWIADOMIENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 Karta uslug Nr WSSA 1611 013 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-05-31 14:46:44, wprowadzający: Marek Parys
PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Karta uslugi WOŚiN.1611.005.2015.pdf

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO[1].pdf

 Wyciag z ustawy o systemie oswiaty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-05-31 15:10:27, wprowadzający: Marek Parys
Wpis do rejestru działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Miasta
Kalety

Karta uslug Nr WOLiGL 1611 006 2013.pdf

Wniosek o wpis do rejestru zalacznik nr 1.doc

 Oswiadczenie o spelnieniu wymagan zalacznik nr 2.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-05-31 15:19:02, wprowadzający: Marek Parys
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianego pracownika

Karta uslug WOSiN.1611.001.2015.pdf

Wniosek o dofinansowanie kosztow ksztalcenia WOSiN.1611.001.2015.docx

Oswiadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis WOSiN.1611.001.2015.docx

Oswiadczenie o wielkosci otrzymanej pomocy de minimis WOSiN.1611.001.2015.docx

Zawiadomienie o zawarciu umowy z mlodocianym pracownikiem WOSiN.1611.001.2015.docx

formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis WOSiN.1611.001.2015.pdf.xlsx

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 13:04:34 Informację zaktualizowano 2015-10-01 15:06:42, wprowadzający: Marek Parys
Najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego
 Karta uslug WOLiGL 1611 002 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 13:05:02, wprowadzający: Marek Parys
Dodatki mieszkaniowe

Wniosek [1] - [Karta uslug WOLiGL 1611 003 2013].pdf

Wniosek [2] - [Karta uslug WOLiGL 1611 003 2013].pdf

Wniosek [3] - [Karta uslug WOLiGL 1611 003 2013].pdf

Wniosek [4] - [Karta uslug WOLiGL 1611 003 2013].pdf

 Karta uslug WOLiGL 1611 003 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 13:05:23 Informację zaktualizowano 2013-06-14 13:10:34, wprowadzający: Marek Parys
Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla
najzdolniejszych uczniów i studentów

Wniosek - [Karta uslug WOLiGL 1611 004 2013].pdf

 Karta uslug WOLiGL 1611 004 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 13:06:14, wprowadzający: Marek Parys
WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
DROGI GMINNEJ NA TERENIE MIASTA KALETY

Karta uslug Nr WSiRG 1611 001 2013.pdf

 wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 13:08:52, wprowadzający: Marek Parys
NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO POSESJI DO CELÓW
MELDUNKOWYCH

Karta uslug Nr WSiRG 1611 002 2013.pdf

 wniosek o ustalenie numeru porzadkowego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 13:12:06, wprowadzający: Marek Parys
ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW(A) LUB (I) KRZEWÓW

WNIOSEK - ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW(A) LUB (I) KRZEWÓW  

 Karta uslug Nr WSiRG 1611 003 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 13:13:22 Informację zaktualizowano 2013-06-14 13:50:37, wprowadzający: Marek Parys
SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO
 Karta uslug Nr WSiRG 1611 004 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 13:14:18, wprowadzający: Marek Parys
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Karta uslug Nr WSiRG 1611 005 2013.pdf

 Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach .pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 13:14:45 Informację zaktualizowano 2013-06-14 13:15:39, wprowadzający: Marek Parys
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Wniosek - [Karta uslug Nr WSiRG 1611 006 2013].pdf

 Karta uslug Nr WSiRG 1611 006 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 13:19:34, wprowadzający: Marek Parys
WYPIS I WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO

Wniosek - [Karta uslug Nr WSiRG 1611 007 2013].pdf

 Karta uslug Nr WSiRG 1611 007 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 13:20:23, wprowadzający: Marek Parys
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wniosek - [Karta uslug Nr WSiRG 1611 008 2013].pdf

 Karta uslug Nr WSiRG 1611 008 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 13:21:22, wprowadzający: Marek Parys
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Wniosek - [Karta uslug Nr WSiRG 1611 009 2013].pdf

 Karta uslug Nr WSiRG 1611 009 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 13:21:58, wprowadzający: Marek Parys
ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Wniosek - Karta uslug Nr WSiRG 1611 010 2013.pdf

 Karta uslug Nr WSiRG 1611 010 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 13:22:48, wprowadzający: Marek Parys
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO/ STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO

Wniosek - [Karta uslug Nr WSiRG 1611 011 2013].pdf

 Karta uslug Nr WSiRG 1611 011 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 13:23:42, wprowadzający: Marek Parys
Odpis z księgi stanu cywilnego

Wniosek [Karta uslug Nr WSSA 1611 014 2013].pdf

 Karta uslug Nr WSSA 1611 014 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 13:25:51, wprowadzający: Marek Parys
Zgłoszenie urodzenia dziecka
 Karta uslug Nr WSSA 1611 015 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 13:26:16, wprowadzający: Marek Parys
Zgłoszenie zgonu
 Karta uslug Nr WSSA 1611 016 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 13:26:41, wprowadzający: Marek Parys
Administracyjna zmiana imienia i nazwiska

Karta uslug Nr WSSA 1611 017 2013.pdf

 ankieta [Karta uslug Nr WSSA 1611 017 2013].pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 13:27:17, wprowadzający: Marek Parys
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego
 Karta uslug Nr WSSA 1611 018 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 13:28:16, wprowadzający: Marek Parys
Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania,
zgłoszenie korekty wymiarupodatku od
nieruchomości, zgłoszenie zbycia

Karta uslug Nr WFB 1611 001 2015.pdf

Zalacznik 1 - [Karta uslug Nr WFB.1611.001.2015].pdf

Zalacznik 2 - [Karta uslug Nr WFB.1611.001.2015].pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 12:40:01 Informację zaktualizowano 2015-09-17 15:18:19, wprowadzający: Marek Parys
Zgłoszenie gruntów rolnych do opodatkowania,
zgłoszenie korekty wymiaru podatku rolnego,
zgłoszenie zbycia

Karta uslug Nr WFB 1611 002 2015.pdf

Zalacznik 1 - [Karta uslug Nr WFB.1611.002.2015].pdf

Zalacznik 2 - [Karta uslug Nr WFB.1611.002.2015].pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 12:42:59 Informację zaktualizowano 2015-09-17 15:21:00, wprowadzający: Marek Parys
Zgłoszenie gruntów leśnych do opodatkowania,
zgłoszenie korekty wymiaru podatku lesnego,
zgłoszenie sprzedaży

Karta uslug Nr WFB 1611 003 2015.pdf

Zalacznik 1 - [Karta uslug Nr WFB.1611.003.2015].pdf

Zalacznik 2 - [Karta uslug Nr WFB.1611.003.2015].pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 12:47:12 Informację zaktualizowano 2015-09-17 15:24:12, wprowadzający: Marek Parys
Zgłoszenie środka transportowego do
opodatkowania i ustalenia wymiaru podatku od
środków transportowych

Karta uslug Nr WFB 1611 004 2015.pdf

Zalacznik 1 - [Karta uslug Nr WFB.1611.004.2015].pdf

Zalacznik 2 - [Karta uslug Nr WFB.1611.004.2015].pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 12:51:02 Informację zaktualizowano 2015-09-17 15:28:04, wprowadzający: Marek Parys
Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych

Karta uslug Nr WFB 1611 005 2015.pdf

Zalacznik 1 - [Karta uslug Nr WFB.1611.005.2015].pdf

Zalacznik 2 - [Karta uslug Nr WFB.1611.005.2015].pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 12:53:15 Informację zaktualizowano 2015-09-17 14:41:44, wprowadzający: Marek Parys
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Karta uslug Nr WFB 1611 006 2015.pdf

Zalacznik - [Karta uslug Nr WFB.1611.006.2015].pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 12:55:19 Informację zaktualizowano 2015-09-17 15:07:36, wprowadzający: Marek Parys
Zwrot nadpłaty w podatku i zwrot opłaty
skarbowej

Karta uslug Nr WFB 1611 007 2015.pdf

Zalacznik 1 - [Karta uslug Nr WFB.1611.007.2015].pdf

Zalacznik 2 - [Karta uslug Nr WFB.1611.007.2015].pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 12:57:19 Informację zaktualizowano 2015-09-30 09:26:43, wprowadzający: Marek Parys
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
lub stwierdzające stan zaległości oraz innych
zaświadczeń

Karta uslug Nr WFB 1611 008 2015.pdf

Zalacznik 1 - [Karta uslug Nr WFB.1611.008.2015].pdf

Zalacznik 2 - [Karta uslug Nr WFB.1611.008.2015].pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 12:58:51 Informację zaktualizowano 2015-09-30 09:25:17, wprowadzający: Marek Parys
wersja do druku