Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Kalety  www.kalety.pl
INFORMACJE
Dane
Gmina
Urząd Miejski
ARCHIWUM BIP
Ewidencje, rejestry, archiwa
Raport o stanie gminy Kalety
Organy
Rada
Komisje Rady
Władze miasta
Prawo lokalne
Statut Miasta
Sesje
Uchwały Rady
Prawo miejscowe
Strategia Rozwoju Gminy
Progra Rewitalizacji Miasta Kalety
Zarządzenia burmistrza
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety
° MPZP - część wschodnia
° MPZP - część zachodnia
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy
Wyniki kontroli
Budżet
Budżet Miasta Kalety
Wykonanie Budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Bilansy rachunki zysków i strat
Informacje z wykonania budżetu
Inne
Jednostki organizacyjne
Decyzje Środowiskowe
Zamówienia publiczne, Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Wnioski do pobrania
Karty usług
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wybory / Referenda
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Analizy
Petycje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Milczący Przewodnik
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety > MPZP - część wschodnia strona główna 

MPZP - część wschodnia

Uchwała Nr 101/XII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia z dnia 1 grudnia 2011 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kalety-Wschód


Rozstrzygnięcie nadzorcze


 

RYSUNEK POGLĄDOWY

SEKCJA 1

SEKCJA 2

SEKCJA 3

SEKCJA 4

SEKCJA 5

SEKCJA 6

SEKCJA 7

SEKCJA 8

SEKCJA 9

SEKCJA 10

SEKCJA 11

SEKCJA 12

SEKCJA 13

SEKCJA 14

SEKCJA 15

SEKCJA 16

SEKCJA 17

SEKCJA 18

SEKCJA 19

SEKCJA 20

SEKCJA 21

SEKCJA 22

SEKCJA 23

SEKCJA 24

SEKCJA 25

SEKCJA 26

SEKCJA 27

SEKCJA 28

SEKCJA 29

SEKCJA 30

SEKCJA 31

SEKCJA 32

SEKCJA 33

SEKCJA 34

SEKCJA 35

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 15:07:56 Informację zaktualizowano 2012-09-21 15:08:59, wprowadzający: Marek Parys
wersja do druku