Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Kalety  www.kalety.pl
INFORMACJE
Dane
Gmina
Urząd Miejski
ARCHIWUM BIP
Ewidencje, rejestry, archiwa
Raport o stanie gminy Kalety
Organy
Rada
Komisje Rady
Władze miasta
Prawo lokalne
Statut Miasta
Sesje
Uchwały Rady
Prawo miejscowe
Strategia Rozwoju Gminy
Progra Rewitalizacji Miasta Kalety
Zarządzenia burmistrza
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy
Wyniki kontroli
Budżet
Budżet Miasta Kalety
Wykonanie Budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Bilansy rachunki zysków i strat
Informacje z wykonania budżetu
Inne
Jednostki organizacyjne
Decyzje Środowiskowe
Zamówienia publiczne, Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Wnioski do pobrania
Karty usług
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wybory / Referenda
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Analizy
Petycje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Milczący Przewodnik
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Bilansy rachunki zysków i strat strona główna 

Bilansy rachunki zysków i strat
Bilans z wykonania budżetu państwa jednostki
samorządu terytorialnego sporządzony na dzień
31.12.2019

Bilans budżetu 2019.pdf

Bilans jednostki 2019.pdf

Rachunek zysku i strat 2019.pdf

Zestawienie zmian 2019.pdf

Informacja dodatkowa 2019.pdf

Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:38:33 Informację zaktualizowano 2020-06-23 14:56:14, wprowadzający: Marek Parys
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego sporządzone na dzień
31.12.2011
 Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:39:37, wprowadzający: Marek Parys
Bilans z wykonania budżetu za 2019
 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-30 10:58:55, wprowadzający: Marek Parys
wersja do druku