Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Kalety  www.kalety.pl
INFORMACJE
Dane
Gmina
Urząd Miejski
ARCHIWUM BIP
Ewidencje, rejestry, archiwa
Organy
Rada
Komisje Rady
Władze miasta
Prawo lokalne
Statut Miasta
Sesje
Uchwały Rady
Prawo miejscowe
Strategia Rozwoju Gminy
Progra Rewitalizacji Miasta Kalety
Zarządzenia burmistrza
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy
Wyniki kontroli
Budżet
Budżet Miasta Kalety
Wykonanie Budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Bilansy rachunki zysków i strat
Informacje z wykonania budżetu
Inne
Jednostki organizacyjne
Świetlice Środowiskowe
Zamówienia publiczne, Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Wnioski do pobrania
Karty usług
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wybory / Referenda
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Analizy
Petycje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Milczący Przewodnik
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Opinie RIO strona główna 

Opinie RIO
Uchwała Nr 4200/III/120/2017 z dnia 30 maja 2017
roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaletach
 Opinia RIO 4200 III 120 2017 z dnia 30 maja 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 09:23:20, wprowadzający: Marek Parys
Opinia RIO nr 4200-III-63-2017 z dnia 21 kwietnia
2017 w sprawie opinii o możliwości spłaty przez
Miasto Kalety pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach w wysokości 6.000.000 zł na
sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
"Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji
podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej,
Mokrusie i Truszczycy. Etap I - Kalety Miotek wraz
z przyłączami"
 Opinia RIO 4200 III 63 2017 z dnia 21 kwietnia 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-02 11:00:32 Informację zaktualizowano 2017-05-02 11:01:33, wprowadzający: Marek Parys
Opinia RIO nr 4200-III-62-2017 z dnia 21 kwietnia
2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta Kalety sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2016 rok
 Opinia RIO 4200 III 62 2017 z dnia 21 kwietnia 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-02 10:59:52, wprowadzający: Marek Parys
Opinia RIO nr 4200-III-31-2017 z dnia 2 lutego
2017
 Opinia RIO 4200 III 31 2017 z dnia 2 lutego 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 12:09:06, wprowadzający: Marek Parys
Opinia RIO nr 4200-IV-35-2016 z dnia 22 stycznia
2016
 Opinia RIO 4200 IV_35 2016.pdf.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 13:31:44, wprowadzający: Marek Parys
Opinia RIO nr 4100-IV-72-2014 z dnia 11 kwietnia
2014

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kalety sprawozdaniu w wykonania budżetu za 2013 rok

 Opinia RIO 4100 IV_72 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 11:29:00 Informację zaktualizowano 2014-06-04 11:29:55, wprowadzający: Marek Parys
Opnia RIO nr 4100-IV-43,44-2014 z dnia 29 stycznia
2014
 Opinia RIO 4100 43_44 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-11 12:17:06, wprowadzający: Marek Parys
Opinia RIO nr 4100-IV-200-2013; nr
4100-IV-201-2013; 4100-IV-202-2013 z dnia 5
grudnia 2013
 Opinia RIO 4100_200_201_202_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 15:04:02, wprowadzający: Marek Parys
Opinia RIO nr 4100-IV-80-2013 z dnia 16 kwietnia
2013 r.
 Opinia RIO 4100_IV_80_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-26 12:46:39, wprowadzający: Marek Parys
Opinia RIO nr 4100-IV-33-2013; Opinia RIO nr
4100-IV-34-2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku
 opinia RIO 33 i 34.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-28 11:18:34, wprowadzający: Marek Parys
Opinia RIO nr 4100-IV-233-2012 z dnia 6 grudnia
2012
 Opinia RIO nr 4100-IV-233-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-09 13:32:25, wprowadzający: Marek Parys
Opinia RIO nr 4100-IV-221-2012; nr
4100-IV-222-2012; 4100-IV-223-2012 z dnia 5
grudnia 2012 r.
 Opinia RIO nr 4100-IV-221 222 223-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-09 13:30:36, wprowadzający: Marek Parys
Opinia RIO nr 4100-III-72-2012 z dnia 13 kwietnia
2012 roku
 Opinia RIO nr 4100-III-72-2012[1].pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:27:46 Informację zaktualizowano 2013-01-09 14:07:57, wprowadzający: Marek Parys
Opinia RIO nr 4100-III-46;47-2012 z dnia 27
stycznia 2012 roku
 Opinia nr 4100-III-46i47-2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:26:54, wprowadzający: Marek Parys
Opinia RIO nr 4100-III-168;169;170-2010 z dnia 29
listopada 2011 roku
 Opinia nr 4100-III-168;169;170-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:17:05, wprowadzający: Marek Parys
Opinia RIO nr 4100-III-140-2011 z dnia 9 września
2011 roku
 Opinia nr 4100-III-140-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:15:18, wprowadzający: Marek Parys
Opinia RIO nr 4100-III-77-2011 z dnia 22 kwietnia
2011 roku
 Opinia nr 4100-III-77-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:14:30, wprowadzający: Marek Parys
Opinia RIO nr 4100-III-32;33-2011 z dnia 18 lutego
2011 roku
 Opinia nr 4100-III-32;33-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:11:49, wprowadzający: Marek Parys
Opinia RIO nr 4100-III-166;167;168-2010 z dnia 13
grudnia 2010 roku
 Opinia nr 4100-III-166;167;168-2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 14:34:49, wprowadzający: Marek Parys
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Miasta
Kalety za 2010 rok

opinia RIO budżet 2010.pdf

Uchwała RIO 2010.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-16 13:35:13 Informację zaktualizowano 2012-05-18 12:46:54, wprowadzający: Marek Parys
wersja do druku