Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Kalety  www.kalety.pl
INFORMACJE
Dane
Gmina
Urząd Miejski
ARCHIWUM BIP
Ewidencje, rejestry, archiwa
Raport o stanie gminy Kalety
Organy
Rada
Komisje Rady
Władze miasta
Prawo lokalne
Statut Miasta
Sesje
Uchwały Rady
Prawo miejscowe
Strategia Rozwoju Gminy
Progra Rewitalizacji Miasta Kalety
Zarządzenia burmistrza
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy
Wyniki kontroli
Budżet
Budżet Miasta Kalety
Wykonanie Budżetu
° Rok 2010
° Rok 2011
° Rok 2012
- roczne
- półroczne
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Bilansy rachunki zysków i strat
Informacje z wykonania budżetu
Inne
Jednostki organizacyjne
Decyzje Środowiskowe
Zamówienia publiczne, Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Wnioski do pobrania
Karty usług
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wybory / Referenda
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Analizy
Petycje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Milczący Przewodnik
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wykonanie Budżetu > Rok 2012 > półroczne strona główna 

półroczne
Sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od
początku roku do 30.06.2012
 RB-NDS I polrocze 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 11:51:22, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdanie Rb-Z zbiorecze 2012
 Rb-Z zbiorcze.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-25 08:23:07, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdanie Rb-Z I półrocze 2012
 Rb-Z I polrocze 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-25 08:22:41, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdanie Rb-NDS I półrocze 2012
 Rb-NDS I polrocze 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-25 08:22:16, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdanie Rb-N zbiorcze I półrocze 2012
 Rb-N zbiorcze.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-25 08:21:56 Informację zaktualizowano 2012-07-25 08:23:47, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdanie Rb-N I półrocze 2012
 Rb-N I polrocze 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-25 08:21:30, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdanie Rb-28s I półrocze 2012
 Rb-28s I polrocze 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-25 08:21:12, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdanie Rb-27s I półrocze 2012
 Rb-27s I polrocze 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-25 08:20:46, wprowadzający: Marek Parys

Zobacz:
 roczne .  półroczne . 
wersja do druku