Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Kalety  www.kalety.pl
INFORMACJE
Dane
Gmina
Urząd Miejski
ARCHIWUM BIP
Ewidencje, rejestry, archiwa
Raport o stanie gminy Kalety
Organy
Rada
Komisje Rady
Władze miasta
Prawo lokalne
Statut Miasta
Sesje
Uchwały Rady
Prawo miejscowe
Strategia Rozwoju Gminy
Progra Rewitalizacji Miasta Kalety
Zarządzenia burmistrza
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy
Wyniki kontroli
Budżet
Budżet Miasta Kalety
Wykonanie Budżetu
° Rok 2010
° Rok 2011
° Rok 2012
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Bilansy rachunki zysków i strat
Informacje z wykonania budżetu
Inne
Jednostki organizacyjne
Decyzje Środowiskowe
Zamówienia publiczne, Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Wnioski do pobrania
Karty usług
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wybory / Referenda
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Analizy
Petycje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Milczący Przewodnik
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wykonanie Budżetu strona główna 

Wykonanie Budżetu
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta
Kalety za 2020 rok

Sprawozdanie_z_wyk_budzetu_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-25 12:35:02, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta
Kalety za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-27 08:53:25 Informację zaktualizowano 2020-04-30 11:05:30, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta
Kalety za 2016 rok
 Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2016 rok.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-08 07:49:04 Informację zaktualizowano 2020-04-30 11:06:13, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta
Kalety za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2015 rok.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 10:14:33 Informację zaktualizowano 2020-04-30 11:07:02, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013
rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budzetu za 2013 rok.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 11:24:26 Informację zaktualizowano 2020-04-30 11:07:41, wprowadzający: Marek Parys

Zobacz:
 Rok 2010 .  Rok 2011 .  Rok 2012 . 
wersja do druku