Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Kalety  www.kalety.pl
INFORMACJE
Dane
Gmina
Urząd Miejski
ARCHIWUM BIP
Ewidencje, rejestry, archiwa
Raport o stanie gminy Kalety
Organy
Rada
Komisje Rady
Władze miasta
Prawo lokalne
Statut Miasta
Sesje
Uchwały Rady
Prawo miejscowe
Strategia Rozwoju Gminy
Progra Rewitalizacji Miasta Kalety
Zarządzenia burmistrza
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy
Wyniki kontroli
Budżet
Budżet Miasta Kalety
Wykonanie Budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu
° Rok 2010
° Rok 2011
° Rok 2012
° Rok 2013
° Rok 2014
° Rok 2015
° Rok 2016
° Rok 2017
Opinie RIO
Bilansy rachunki zysków i strat
Informacje z wykonania budżetu
Inne
Jednostki organizacyjne
Świetlice Środowiskowe
Zamówienia publiczne, Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Wnioski do pobrania
Karty usług
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wybory / Referenda
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Analizy
Petycje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Milczący Przewodnik
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprawozdania z wykonania budżetu strona główna 

Sprawozdania z wykonania budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał
2019 r.

Sprawozdanie RB 27S I KW 2019.pdf

Sprawozdanie RB 28S I KW 2019.pdf

Sprawozdanie RB NDS I KW 2019.pdf

Sprawozdanie RB Z I KW 2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 13:43:20, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał
2018 r.

Sprawozdanie RB 27S IV KW 2018.pdf

Sprawozdanie RB 28S IV KW 2018.pdf

Sprawozdanie RB NDS IV KW 2018.pdf

Sprawozdanie RB Z IV KW 2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 13:38:55, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał
2018 r.
 Sprawozdanie RBN i RBZ III kw 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-16 11:32:55, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał
2018 r.

Rb-27S II kw 2018.pdf

Rb-28S II kw 2018.pdf

Rb-NDS II kw 2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 13:15:59, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał
2017 r.

Rb-27s III kw 2017.pdf

Rb-28s III kw 2017.pdf

Rb-N III kw 2017.pdf

Rb-NDS III kw 2017.pdf

Rb-Z III kw 2017.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 13:51:32, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta
Kalety za 2016 rok
 Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2016 rok.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-08 07:49:04, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta
Kalety za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2015 rok.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 10:14:33, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta
Kalety za 2014 rok
 Sprawozdanie finasowe za 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-05 14:29:01, wprowadzający: Marek Parys
Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
Okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
30.06.2014 r.

Rb - 27 s.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-06 10:32:51 Informację zaktualizowano 2014-08-06 10:43:24, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013
rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budzetu za 2013 rok.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 11:24:26, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS o
nadwyżce/deficycie jednostki samorządu
terytorialnego
 Rb-NDS 31122011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-03 08:35:26, wprowadzający: Marek Parys
Roczne sprawozdanie Rb - 27s z wykonania planu
dochodów budżetowych jednostki Samorządu
Terytorialnego
 Rb-27s.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-03 08:31:10, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdania RB z wykonanabudżetu za 2011 rok

Rb-27S korekta1.pdf

 Sprawozdania roczne z wykonania budzetu 2011 (RB).rar
Data wprowadzenia informacji 2012-02-23 15:51:08, wprowadzający: Marek Parys
Pozytywna opinia o przedłozonej przez Burmistrza
Miasta Kalety informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2011

Uchwała RIO 2011.pdf

 opinia RIO 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-27 09:44:49 Informację zaktualizowano 2011-09-27 09:45:25, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdania RB za okres od początku roku do 30
czerwca 2011

Rb-28S.pdf

Rb-N.pdf

Rb-NDS.pdf

Rb-Z.pdf

Korekta Rb-Z.pdf

Rb-27s korekta.pdf

Rb-N korekta.pdf

 Rb-27S.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-25 10:58:36 Informację zaktualizowano 2011-08-04 10:17:23, wprowadzający: marek Strzebinczyk
Sprawozdania RB za okres od początku roku do dnia
31 grudnia roku 2010
 Sprwozdania RB 2010.rar
Data wprowadzenia informacji 2011-04-21 14:03:25 Informację zaktualizowano 2011-04-21 14:04:03, wprowadzający: Marek Parys
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA Budżetu Miasta
Kalety za 2010 rok
 Sprawozdania roczne z wykonania budżetu za 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-21 13:43:10, wprowadzający: Marek Parys
Opinia oraz uchwała RIO o możliwości spłaty
przez miasto Kalety pożyczki zaciągniętej z
NFOŚiGW

uchwała w sprawie spłaty pożyczki.pdf

 Opinia w sprawie spłaty pożyczki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-21 13:41:17, wprowadzający: Marek Parys
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego 2011 Miasta Kalety
 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 2011 Miasta Kalety.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-07 08:19:47, wprowadzający: Marek Parys
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
KALETY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU
 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KALETY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-27 21:54:55, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdania RB za II i III kwartał 2010 roku
 Sprawozdania RB za II i III kwartał 2010 roku.rar
Data wprowadzenia informacji 2010-10-27 21:49:52, wprowadzający: Marek Parys
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
KALETY ZA 2009 ROK
 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KALETY ZA 2009 ROK
Data wprowadzenia informacji 2010-10-27 21:49:12, wprowadzający: Marek Parys

Zobacz:
   Rok 2010
   Rok 2011
   Rok 2012
   Rok 2013
   Rok 2014
   Rok 2015
   Rok 2016
   Rok 2017
wersja do druku