Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Kalety  www.kalety.pl
INFORMACJE
Dane
Gmina
Urząd Miejski
ARCHIWUM BIP
Ewidencje, rejestry, archiwa
Organy
Rada
Komisje Rady
Władze miasta
Prawo lokalne
Statut Miasta
Sesje
Uchwały Rady
Prawo miejscowe
Strategia Rozwoju Gminy
Progra Rewitalizacji Miasta Kalety
Zarządzenia burmistrza
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy
Wyniki kontroli
Budżet
Budżet Miasta Kalety
Wykonanie Budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu
° Rok 2010
° Rok 2011
° Rok 2012
° Rok 2013
° Rok 2014
° Rok 2015
° Rok 2016
° Rok 2017
Opinie RIO
Bilansy rachunki zysków i strat
Informacje z wykonania budżetu
Inne
Jednostki organizacyjne
Świetlice Środowiskowe
Zamówienia publiczne, Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Wnioski do pobrania
Karty usług
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wybory / Referenda
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Analizy
Petycje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Milczący Przewodnik
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprawozdania z wykonania budżetu strona główna 

Sprawozdania z wykonania budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał
2018 r.
 Sprawozdanie RBN i RBZ III kw 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-16 11:32:55, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał
2018 r.

Rb-27S II kw 2018.pdf

Rb-28S II kw 2018.pdf

Rb-NDS II kw 2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 13:15:59, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał
2017 r.

Rb-27s III kw 2017.pdf

Rb-28s III kw 2017.pdf

Rb-N III kw 2017.pdf

Rb-NDS III kw 2017.pdf

Rb-Z III kw 2017.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 13:51:32, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta
Kalety za 2016 rok
 Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2016 rok.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-08 07:49:04, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta
Kalety za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2015 rok.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 10:14:33, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta
Kalety za 2014 rok
 Sprawozdanie finasowe za 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-05 14:29:01, wprowadzający: Marek Parys
Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
Okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
30.06.2014 r.

Rb - 27 s.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-06 10:32:51 Informację zaktualizowano 2014-08-06 10:43:24, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013
rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budzetu za 2013 rok.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 11:24:26, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS o
nadwyżce/deficycie jednostki samorządu
terytorialnego
 Rb-NDS 31122011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-03 08:35:26, wprowadzający: Marek Parys
Roczne sprawozdanie Rb - 27s z wykonania planu
dochodów budżetowych jednostki Samorządu
Terytorialnego
 Rb-27s.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-03 08:31:10, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdania RB z wykonanabudżetu za 2011 rok

Rb-27S korekta1.pdf

 Sprawozdania roczne z wykonania budzetu 2011 (RB).rar
Data wprowadzenia informacji 2012-02-23 15:51:08, wprowadzający: Marek Parys
Pozytywna opinia o przedłozonej przez Burmistrza
Miasta Kalety informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2011

Uchwała RIO 2011.pdf

 opinia RIO 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-27 09:44:49 Informację zaktualizowano 2011-09-27 09:45:25, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdania RB za okres od początku roku do 30
czerwca 2011

Rb-28S.pdf

Rb-N.pdf

Rb-NDS.pdf

Rb-Z.pdf

Korekta Rb-Z.pdf

Rb-27s korekta.pdf

Rb-N korekta.pdf

 Rb-27S.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-25 10:58:36 Informację zaktualizowano 2011-08-04 10:17:23, wprowadzający: marek Strzebinczyk
Sprawozdania RB za okres od początku roku do dnia
31 grudnia roku 2010
 Sprwozdania RB 2010.rar
Data wprowadzenia informacji 2011-04-21 14:03:25 Informację zaktualizowano 2011-04-21 14:04:03, wprowadzający: Marek Parys
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA Budżetu Miasta
Kalety za 2010 rok
 Sprawozdania roczne z wykonania budżetu za 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-21 13:43:10, wprowadzający: Marek Parys
Opinia oraz uchwała RIO o możliwości spłaty
przez miasto Kalety pożyczki zaciągniętej z
NFOŚiGW

uchwała w sprawie spłaty pożyczki.pdf

 Opinia w sprawie spłaty pożyczki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-21 13:41:17, wprowadzający: Marek Parys
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego 2011 Miasta Kalety
 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 2011 Miasta Kalety.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-07 08:19:47, wprowadzający: Marek Parys
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
KALETY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU
 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KALETY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-27 21:54:55, wprowadzający: Marek Parys
Sprawozdania RB za II i III kwartał 2010 roku
 Sprawozdania RB za II i III kwartał 2010 roku.rar
Data wprowadzenia informacji 2010-10-27 21:49:52, wprowadzający: Marek Parys
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
KALETY ZA 2009 ROK
 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KALETY ZA 2009 ROK
Data wprowadzenia informacji 2010-10-27 21:49:12, wprowadzający: Marek Parys

Zobacz:
   Rok 2010
   Rok 2011
   Rok 2012
   Rok 2013
   Rok 2014
   Rok 2015
   Rok 2016
   Rok 2017
wersja do druku