Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Kalety  www.kalety.pl
INFORMACJE
Dane
Gmina
Urząd Miejski
ARCHIWUM BIP
Ewidencje, rejestry, archiwa
Organy
Rada
Komisje Rady
Władze miasta
Prawo lokalne
Statut Miasta
Sesje
Uchwały Rady
Prawo miejscowe
Strategia Rozwoju Gminy
Progra Rewitalizacji Miasta Kalety
Zarządzenia burmistrza
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy
Wyniki kontroli
Budżet
Budżet Miasta Kalety
Wykonanie Budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Bilansy rachunki zysków i strat
Informacje z wykonania budżetu
Inne
Jednostki organizacyjne
Świetlice Środowiskowe
Zamówienia publiczne, Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Wnioski do pobrania
° Ochrona Środowiska
° Planowanie i Zagospodarowanie przestrzenne
° Działalność Gospodarcza
° Stypendia
° Urząd Stanu Cywilnego
° Podatki
° Gospodarka odpadami
° Oświadczenia majątkowe
Karty usług
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wybory / Referenda
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Analizy
Petycje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Milczący Przewodnik
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wnioski do pobrania strona główna 

Wnioski do pobrania
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy na
ogródki przy ul. Lublinieckiej
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-06-11 14:31:35 Informację zaktualizowano 2016-08-11 11:28:45, wprowadzający: Tomasz Galios
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji
publicznej
pobierz - wersja pdf  pobierz - wersja doc
Data wprowadzenia informacji 2013-02-19 13:44:38 Informację zaktualizowano 2013-02-19 14:48:23, wprowadzający: Marek Parys
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-11-13 14:40:03, wprowadzający: Marek Parys

Zobacz:
   Ochrona Środowiska
   Planowanie i Zagospodarowanie przestrzenne
   Działalność Gospodarcza
   Stypendia
   Urząd Stanu Cywilnego
   Podatki
   Gospodarka odpadami
   Oświadczenia majątkowe
wersja do druku