Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Kalety  www.kalety.pl
INFORMACJE
Dane
Gmina
Urząd Miejski
ARCHIWUM BIP
Ewidencje, rejestry, archiwa
Raport o stanie gminy Kalety
Organy
Rada
Komisje Rady
Władze miasta
Prawo lokalne
Statut Miasta
Sesje
Uchwały Rady
Prawo miejscowe
Strategia Rozwoju Gminy
Progra Rewitalizacji Miasta Kalety
Zarządzenia burmistrza
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy
Wyniki kontroli
Budżet
Budżet Miasta Kalety
Wykonanie Budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Bilansy rachunki zysków i strat
Informacje z wykonania budżetu
Inne
Jednostki organizacyjne
Decyzje Środowiskowe
Zamówienia publiczne, Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Wnioski do pobrania
° Ochrona Środowiska
° Planowanie i Zagospodarowanie przestrzenne
° Działalność Gospodarcza
° Stypendia
° Urząd Stanu Cywilnego
° Podatki
° Gospodarka odpadami
° Oświadczenia majątkowe
Karty usług
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wybory / Referenda
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Analizy
Petycje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Milczący Przewodnik
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wnioski do pobrania strona główna 

Wnioski do pobrania
Wodociągi i kanalizacja - wnioski i dokumenty do
pobrania

Wniosek_o_wydanie_warunkow_przylaczenia_do_sieci wod.-kan..pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-08 08:08:09, wprowadzający: Marek Parys
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy na
ogródki przy ul. Lublinieckiej
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-06-11 14:31:35 Informację zaktualizowano 2016-08-11 11:28:45, wprowadzający: Tomasz Galios
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji
publicznej
pobierz - wersja pdf  pobierz - wersja doc
Data wprowadzenia informacji 2013-02-19 13:44:38 Informację zaktualizowano 2013-02-19 14:48:23, wprowadzający: Marek Parys
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-13 14:40:03 Informację zaktualizowano 2020-06-03 08:01:02, wprowadzający: Marek Parys

Zobacz:
 Ochrona Środowiska .  Planowanie i Zagospodarowanie przestrzenne .  Działalność Gospodarcza .  Stypendia .  Urząd Stanu Cywilnego .  Podatki .  Gospodarka odpadami .  Oświadczenia majątkowe . 
wersja do druku