kalety.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Mienie gminy strona główna 

Mienie gminy
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta
Kalety stan na dzień 31 października 2009 roku
 Mienie gminne stan za 2009 rok.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-18 12:51:13, wprowadzający: Marek Parys
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta
Kalety stan na dzień 31.12.2011
 Mienie komunalne stan na dzien 31 12 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-18 12:50:43 Informację zaktualizowano 2012-10-18 12:53:58, wprowadzający: Marek Parys
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta
Kalety stan na 31 grudnia 2012
 Informacja o stanie mienia komunalenago Miasta Kalety stan na 31 12 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-08-08 12:07:07, wprowadzający: Marek Parys
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta
Kalety stan na dzień 31 grudnia 2014 roku
 Mienie komunalne 31 12 2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-09 10:40:08, wprowadzający: Marek Parys
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - kalety.bip.gmina.pl