kalety.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Bilansy rachunki zysków i strat strona główna 

Bilansy rachunki zysków i strat
Bilans z wykonania budżetu państwa jednostki
samorządu terytorialnego sporządzony na dzień
31.12.2019

Bilans budżetu 2019.pdf

Bilans jednostki 2019.pdf

Rachunek zysku i strat 2019.pdf

Zestawienie zmian 2019.pdf

Informacja dodatkowa 2019.pdf

Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:38:33 Informację zaktualizowano 2020-06-23 14:56:14, wprowadzający: Marek Parys
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego sporządzone na dzień
31.12.2011
 Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:39:37, wprowadzający: Marek Parys
Bilans z wykonania budżetu za 2019
 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-30 10:58:55, wprowadzający: Marek Parys
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - kalety.bip.gmina.pl