kalety.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza strona główna 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza - przejdź

 

UWAGA !!!

Aby złożyć wniosek do Urzędu w formie elektronicznej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP

SKRZYNKA E-PUAP:
/7o7s0l5sfb/skrytka


 Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Kaletach mieszczącego się w pokoju nr 22 przy ul. Żwirki i Wigury 2  w  Kaletach na następujących nośnikach danych:
  1. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  2. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-21 13:42:22 Informację zaktualizowano 2019-04-05 10:40:40, wprowadzający: Marek Parys
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - kalety.bip.gmina.pl