Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Kalety  www.kalety.pl
INFORMACJE
Dane
Gmina
Urząd Miejski
ARCHIWUM BIP
Ewidencje, rejestry, archiwa
Organy
Rada
Komisje Rady
Władze miasta
Prawo lokalne
Statut Miasta
Sesje
Uchwały Rady
Prawo miejscowe
Strategia Rozwoju Gminy
Progra Rewitalizacji Miasta Kalety
Zarządzenia burmistrza
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy
Wyniki kontroli
Budżet
Budżet Miasta Kalety
Wykonanie Budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Bilansy rachunki zysków i strat
Informacje z wykonania budżetu
Inne
Jednostki organizacyjne
Świetlice Środowiskowe
Zamówienia publiczne, Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Wnioski do pobrania
Karty usług
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wybory / Referenda
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Analizy
Petycje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Milczący Przewodnik
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 INFORMACJE  Strona główna  

Dane
MIASTO KALETY
NAZWA Kalety
RODZAJ Miasto
LOKALIZACJA woj. śląskie , pow. tarnogórski
KOD 42-660
MIEJSCOWOŚĆ ul. Żwirki i Wigury 2
KONTAKT tel./fax (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl  
NIP

645-25-09-863

REGON

151398706

RACHUNKI BANKOWE

UWAGA NOWE NUMERY

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna

PODATKI I OPŁATY LOKALNE (wpłaty podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, opłaty skarbowej, koncesji alkoholowej, opłaty dzierżawne i wieczyste użytkowanie, wykup mieszkań i renta planistyczna)

22 1020 2313 0000 3502 0518 3027


OPŁATA ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI - (śmieci)

27 1020 2313 0000 3302 0518 3035


WODA I KANALIZACJA

32 1020 2313 0000 3102 0518 3043


CZYNSZE MIESZKALNE

80 1020 2313 0000 3502 0518 3050


WSZELKIE POZOSTAŁE WPŁATY ( np. zwroty nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe)

98 1020 2313 0000 3802 0517 6468

Godziny pracy

Poniedziałek      7.30 do 17.00

Wtorek              7.30 do 15.30

Środa                7.30 do 15.30

Czwartek           7.30 do 15.30

Piątek                7.30 do 14.00

Burmistrz Miasta

mgr Klaudiusz Kandzia
tel. (34) 352-76-30 
e-mail: burmistrz@kalety.pl

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Dariusz Szewczyk
tel. (34) 352-76-32, 
e-mail: dariusz.szewczyk@kalety.pl

Skarbnik Miasta

mgr Renata Sosnica
tel. (34) 352-76-31
e-mail: skarbnik@kalety.pl

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-25 10:25:54 Informację zaktualizowano 2018-10-19 08:38:16, wprowadzający: Marek Parys
wersja do druku