Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 23 lipca 2020 r. o wszczęcu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na „Budowie budynku usługowego” na działkach ewid. nr 306/57 i 308/57, położonych przy ul. Starowiejskiej 13 w miejscowości Miasteczko Śląskie.
2020-07-23 14:37:57
  ...więcej

Decyzja Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 16 lipca 2020 r. o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu” w Kaletach, przy ul. Fabrycznej 2a, na działkach nr 2326/100, 2057/88, 2056/126, 430/126, 1971/94, 436/97, 1975,97, 1973/88, 433/96, 434/97, 435/97 i 437/97.
2020-07-22 09:38:41
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 13 lipca 2020 r. o prowadzonych czynnościach w sprawie planowanej inwestycji polegającej na „Budowie instalacji do przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Bogaccy Sp. z o.o. w Kaletach, przy ul. Dworcowej 4 na działce o nr ewid. 2326/100.”
2020-07-13 11:08:15
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 8 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na „Budowie instalacji do przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Bogaccy Sp. z o.o. w Kaletach, przy ul. Dworcowej 4 na działce o nr ewid. 2326/100.”
2020-07-08 15:20:27
  ...więcej

Pokazano 21 - 24 z 24
poprzednie