Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko
Śląskie w sprawie wydania w dniu 16 listopada
2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie
infrastruktury technicznej w zakresie produkcji
energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej
o mocy do 1 MW na części działek nr ewidencyjny
3866/100, 3867/100, 3868/100, 3789/100, 3865/100,
3869/100 obręb Kalety, gmina Kalety, powiat
tarnogórski, województwo śląskie”

Obwieszczenie 16.11.2020 r..pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-11-23 10:06:15.
Data wprowadzenia: 2020-11-23 10:06:15
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót