Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko
Śląskie z dnia 13 października 2020 r. w
sprawie zakończenia postępowania dowodowego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie infrastruktury
technicznej w zakresie produkcji energii
elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej o mocy
do 1 MW na części działek nr ewidencyjny
3866/100, 3867/100, 3868/100, 3789/100, 3865/100,
3869/100 obręb Kalety, gmina Kalety, powiat
tarnogórski, województwo śląskie”

Obwieszczenie M.6220.11.2020 z dn. 13.10.2020 r..pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-10-19 14:01:23.
Data wprowadzenia: 2020-10-19 14:01:23
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót