Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko
Śląskie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie
wystąpienia do organów właściwych o wyrażenie
opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie infrastruktury technicznej w zakresie
produkcji energii elektrycznej z elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na cześci działek
nr ewidencyjny 3866/100, 3867/100, 3868/100,
3789/100, 3865/100, 3869/100 obręb Kalety, gmina
Kalety, powiat tarnogórski, województwo
śląskie”

Obwieszczenie M.6220.11.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-09-30 11:36:53.
Data wprowadzenia: 2020-09-30 11:36:53
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót