Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko
Śląskie z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie
wystąpienia do organów właściwych o wyrażenie
opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na
„Realizacji instalacji do produkcji wyrobów z
tworzyw sztucznych w Zakładzie Hemarpol Trade Sp.
z o.o. spółka komandytowa w Kaletach”

Obwieszczenie 17.08.2020 r..pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-08-20 14:02:40.
Data wprowadzenia: 2020-08-20 14:02:40
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót