Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 6
sierpnia 2020 r. w sprawie wystąpienia do
organów właściwych o wyrażenie opinii w
przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu
odpadów oraz budowa instalacji do sortowania i
przerobu odpadów złomu w Zakładzie Cabwell
Investment Sp. z o.o. Sp. k-a. w Kaletach, przy
ul. Fabrycznej 2a, na działkach o nr ewid.
284/22, 282/22, 275/22, 276/22, 277/22, 274/22,
273/22 ”

OBWIESZCZENIE WSiRG.6220.5.4.2020.TG.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-08-06 14:31:06.
Data wprowadzenia: 2020-08-06 14:31:06
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót