Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 3
sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji
polegającej na „Zbieraniu odpadów oraz budowa
instalacji do sortowania i przerobu odpadów
złomu w Zakładzie Cabwell Investment Sp. z o.o.
Sp. k-a. w Kaletach, przy ul. Fabrycznej 2a, na
działkach o nr ewid. 284/22, 282/22, 275/22,
276/22, 277/22, 274/22, 273/22 ”

OBWIESZCZENIE WSiRG.6220.5.2.2020.TG.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2020-08-03 15:53:40.
Data wprowadzenia: 2020-08-03 15:53:40
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót